Østre Toten kommune

Grethe Østby, stipendiat ved institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, har gått igjennom Østre Toten kommunes håndtering av dataangrepet 9. januar i fjor.

Vi har fått henvendelser fra innbyggere som er blitt oppringt av noen som benytter et telefonnummer som tilhører Østre Toten kommune. I den andre enden er det en engelsktalende person. Denne type svindelforsøk kalles «Vishing», altså voice phishing.

NAV Østre Toten gjør nå en vurdering av organiseringen internt på NAV-kontoret. Formålet med dette er å kunne møte innbyggerne i Østre Toten kommune på en bedre måte.

Østre Toten kommune har jodtabletter tilgjengelig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Kommunen har bare fått utdelt tabletter til disse innbyggere. Jodtabletter beskytter mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra nasjonale myndigheter.

Innbyggere og frivillige som ønsker å bidra med noe i forhold til Ukraina-situasjonen, kan fylle ut dette skjemaet.

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Også i år inviterer Østre Toten kommune alle over 15 år som bor eller jobber innenfor kommunegrensene til å delta gratis i årets Sykle til jobben-aksjon, som starter 19. april. All aktivitet teller, og alle kan delta – enten du faktisk sykler til jobben, går deg en tur eller har en aktiv pause på hjemmekontoret.. Påmeldingen åpner 2. februar.

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Østre Toten kommune - sjette tildeling.

Kommunen overtok eierskapet til Øtip formelt 1. juli 2021, etter politisk vedtak i desember 2020. De ansatte har fulgt med over til kommunen, og driften fortsetter som normalt. Nå etableres det brukerråd for god dialog med brukerne. Det er også tid for å søke om bruk av kunstgress for november og desember.

Her er Kulturminneplanens tre deler som bladbare dokumenter.