Østre Toten kommune

Snarveier

Formannskapets innstilling legges nå ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 25. november - 9. desember.

Den norske kirke og Østre Toten kommune inviterer i 2022 til samtalegruppe for deg mellom 15 og 25 år som føler at det kjønnet du er født med ikke stemmer overens med det kjønnet du opplever at du har.

Nå er hele rapporten, IKT-sikkerhet i Østre Toten kommune forut for dataangrepet 9. januar 2021, offentlig.

Kommunen overtok eierskapet til Øtip formelt 1. juli 2021, etter politisk vedtak i desember 2020. De ansatte har fulgt med over til kommunen, og driften fortsetter som normalt. Nå etableres det brukerråd for god dialog med brukerne. Det er også tid for å søke om bruk av kunstgress for november og desember.

En farsott har herjet over deler av Norge de siste årene, ute i naturen, på bygda, i tettsteder og byer - og på instagram under taggen #finnhodet. Kunstneren Christian Sunde har plassert ut små hoder på hemmelige steder – og nå kan du finne hoder plassert i Østre Toten også. Hodejakten kan begynne!

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur.

 

Høring av planprogram og oppstart av planarbeid.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter: