Østre Toten kommune

Nå har tiden kommet for å oppdatere eller lage nye skogbruksplaner i Østre Toten. Informasjonsmøter holdes 4. oktober (fysisk) og 7. oktober (digitalt). Fristen for å bestille ny plan er 20. oktober.

Formannskapets innstilling legges nå ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 25. november - 9. desember.

Den norske kirke og Østre Toten kommune inviterer i 2022 til samtalegruppe for deg mellom 15 og 25 år som føler at det kjønnet du er født med ikke stemmer overens med det kjønnet du opplever at du har.

Nå er hele rapporten, IKT-sikkerhet i Østre Toten kommune forut for dataangrepet 9. januar 2021, offentlig.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter: