Østre Toten kommune

Kart

Du kan bruke kommunens kartløsning for å se kommunens grunnkart og DOK-data, eiendomsgrenser, areal- og reguleringsplaner, flybilde, bestilling av kartdata og situasjonskart, samt funksjoner for måling og koordinatvisning. Løsningen er også tilpasset bruk på mobil og nettbrett.

Du kan søke på adresse, gårds- og bruksnummer, plannavn, m.m. Ved å trykke på hamburgermenyen i venstre hjørne kan du slå på kartlag etter behov.

Kartløsningen er levert av Norconsult Informasjonssystemer AS.

 

Kjøp av kartdata, ledningskart, situasjonskart m.m

Du kan kjøpe detaljerte kartdata som grunnlag for blant annet prosjektering av tiltak, vei, vann og avløp, med mer. Dette gjøres via Infoland. Her kan du søke opp eiendommen det gjelder og få opp en liste med tilgjengelige produkter.
Det er mulig å få kartdata levert i SOSI-, DWG-, SHAPE-, eller DXF-format.

Vi gjør oppmerksom på at kartutsnitt (utskrift av kartet/situasjonskart) er gratis for private formål, for eksempel til bruk i søknad om tiltak og lignende. Kartutsnitt kan skrives ut direkte eller lagres som en PDF-fil.

Hente ut situasjonskart

Situasjonskart kan hentes ut i kommunens kartløsning. Søk opp den aktuelle eiendommen ved hjelp av adresse eller gårds- og bruksnummer. Ved å klikke på eiendommen får du opp en meny med informasjon. Her kan du klikke på «Lag situasjonskart».

Da kommer det opp en PDF-visning og du kan velge om du vil lagre eller skrive ut situasjonskartet.

PlanDialog

PlanDialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet til å medvirke i ulike arealplanprosesser. Alle reguleringsplaner er her samlet på ett sted, sammen med:

  • Opplysninger om gjeldende arealplaner og status på igangsatte planer
  • Alle sakens dokumenter
  • Funksjon for å sende høringsuttalelser

Slik finner du en reguleringsplan:

Åpne PlanDialog. Bruk forstørrelsesglasset til å zoome deg inn på ønsket område. Alternativt kan du søke opp en eiendom med gårds- og bruksnummer for å finne planer som omfatter eiendommen. Reguleringsplanene vil være klikkbare – klikk deg inn på ønsket reguleringsplan. Her vil du finne bestemmelser og plankart, samt mulighet for å gi innspill på planer som er under høring.

Du kan også finne gjeldende kommuneplan eller kommunedelplan ved å velge «Gjeldende» under «Vis plantype» og «Kommuneplan/Kommunedelplan».