Østre Toten kommune

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • Til alle huseiere!
    Snøsmelting fører til mye vann både i terreng og rørsystemer. Hva bør du gjøre for å sikre din bolig for skader?
  • Høring - Krabyskogen Motorsenter
    Norsk Motor Klubb Krabyskogen (NMKK) søker om ny tillatelse for Krabyskogen motorsenter. Søknaden gjelder videreføring av dagens drift av anlegget...
  • Vil du bli meddommer?
    En meddommer er en person uten juridisk utdanning, som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolen sine egne dommere (fagdommere).