Østre Toten kommune

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • Høring
    Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel. Vi ønsker din tilbakemelding på forslag innen torsdag 30. juni 2022. Planforslaget omfatter hele...
  • Ekstrajobb: Bekjempelse av kjempebjørnekjeks
    Kommunen har ledig deltids sommerjobb med bekjempelse av kjempebjørnekjeks. Ta kontakt innen 1. mai hvis du er interessert.
  • Aksellastrestriksjoner
    Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen