Østre Toten kommune

Renovasjon

Østre Toten kommune er medeier i Horisont IKS, som har ansvaret for renovasjonen for kommunen. 

Hvem skal jeg kontakte? 

Henvendelser vedrørende tømmekalender, kildesortering, endringer i dunkstørrelse, reparasjon av utstyr, matavfallsposer og plastsekker, hjemmekompostering, nedgravde avfallsløsninger, fritak fra renovasjon og plassering av renovasjonsdunker skal gå til Horisont Miljøpark IKS.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om renovasjonsgebyr

Kommunen har ansvaret for å sende ut renovasjonsgebyr. Ved spørsmål om dette, send e-post til Vann og avløp: vannogavlop@ototen.no.

Horisont Miljøpark IKS
E-post
Telefon 61 14 55 80

Åpningstider

Kraby miljøstasjon

Gå til deres nettside.