Østre Toten kommune

Kontakt oss

Jo mer presis du klarer å være, jo raskere kan vi følge opp din henvendelse.

Ikke oppgi sensitiv informasjon her (sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger).Jo mer presis du klarer å være, jo raskere kan vi følge opp din henvendelse. Ikke oppgi sensitiv informasjon her (sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger).
Beskriv hvorfor du kontakter kommunen. Vær så konkret som mulig.Beskriv hvorfor du kontakter kommunen. Vær så konkret som mulig.
Viktig å fylle ut dersom henvendelsen gjelder en eiendom.Viktig å fylle ut dersom henvendelsen gjelder en eiendom.
Felt merket med * må fylles ut

Åpningstider

Ordinære åpningstider

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

(Stengt: 11:00-11:30)

Sommertid fra 20.juni 2022

10:00 til 14:00

Høytider

Onsdag før skjærtorsdag 10:00-12:00

Kontakt oss:

Telefon: 61 14 15 00

E-post: postmottak@ototen.no

Adresse

Postadresse

Østre Toten kommune
Postboks 24
2851 Lena 

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusgata 20
2850 Lena