Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Priser er inkludert merverdiavgift.

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning – midlertidige satser 2022*
Vanngebyr
Grunnlag Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 7 500,-
Kategori 2: eneboliger 2 500,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 1 875,-

* Midlertidige satser vedtatt i kommunestyresak 078/2021.

Årsgebyr vann

Grunnlag    Gebyr 
Fastgebyr normalforbrukere 3 360,-
Fastgebyr storforbrukere over 15 000 kubikk 142155,-
Pr. kubikk for normalforbrukere 24,75
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 14,23
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 1124,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1559,-
Gebyr for ekstra vannmåler 256,-
Gebyr for ikke avlest vannmåler og som fører til stipulering 526,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 787,-
Kontrollgebyr for vannmålere, der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere. 2514,-


Avløpsgebyr

Engangsgebyr ved tilknytning  Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 39927,-
Kategori 2: eneboliger 15972,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 7986,-

 

Årsgebyr avløp

Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 3254,-
Pr. kubikk 28,74


Septikrenovasjon

Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 2184,-
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1091,-
Ekstratømming per kubikk 547,-
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 451,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 447,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsboliger på Totenåsen) 268,-

 

Avfallsgebyr husholdningsavfall

Grunnlag Gebyr

Avfallsgebyr, fellesgebyr og 140 liter restavfallsdunk (standardgebyr)

2886,-
Reduksjon (fradrag i pris) for mindre dunkstørrelse
– 80 liters restavfallsdunk
-433,-
Tillegg for økt dunkstørrelse – 240 liter restavfallsdunk 577,-
Tillegg for økt dunkstørrelse – 360 liter restavfallsdunk 3607,-
Tillegg for økt dunkstørrelse – 660 liter restavfallsdunk 7936,-
Avfallsgebyr for hybel 962,-
Reduksjon for hjemmekompostering -289,-
Reduksjon for gjødselkjelleravtale -289,-
Reduksjon for deling av avfallsdunk -433,-
Særabonnement – pris per kubikkmeter 17318,-


Levering på miljøstasjon fra private husholdninger

Grunnlag Gebyr 

Farlig avfall (spesialavfall og asbest/eternitt)

Gratis
Rene fraksjoner Gratis
Isopor, EPS emballasje (hvit) Gratis
EE-avfall Gratis
Hageavfall Gratis
Trevirke – kroner per m3 – minstepris 70 kroner 200
Restavfall – sekk inntil 100 liter – kroner per sekk - minstepris 70
Restavfall – løst – kroner per m3 700
Ikke-brennbart avfall – kroner per 0,5 m3 og per 1,0 m3 350/700
Isolasjon – sekk inntil 100 liter – kroner per sekk 50
Isolasjon – løst – kroner per m3 500
Rene masser – kroner per m3 500

Bildekk – kroner per dekk

50
Sofa – kroner per sete 70
Stol – stor – kroner per stol 140
Stol – liten – kroner per stol 70
Fjærmadrass – enkel – kroner per madrass 140
Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723