Østre Toten kommune

Veg og trafikk

Kommunen har ansvaret for cirka 124 kilometer veger og gater og gang- og sykkelveger. I tillegg har vi cirka 129 mål annet areal, slik som skoler, parkeringsplasser o.l. Bygg og eiendom er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse.

Her finner du kanskje svar på noe du lurer på:

Når brøytes det?

Brøyting igangsettes når det ligger sju centimeter på vegen. På noen områder er grensen fem centimeter. Veger med kollektivtrafikk og skolebarn prioriteres. Under normale forhold skal alle veger være gjennombrøytet før klokka 06:30 på hverdager og før klokka 09:00 på helgedager. Skoler og barnehager med tilhørende parkeringsplasser skal normalt ikke brøytes/strøs gjennom helgen.

Når strøs det?

Strøing på kommunale eiendommer og veger igangsettes ved utløst behov.

Er det lov å brøyte snø fra vegen og inn på privat eiendom?

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig veg/vegområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser. Brøytingen vil bli utført på en mest mulig hensynsfull måte for å unngå unødig store konsekvenser.

Når fjernes snø og is?

 Kommunen vurderer behov og igangsetter nødvendige tiltak.

Ekstraordinært snøfall

Kommunen oppfordrer folk til å vise hensyn og slippe brøytemannskaper fram. Husk at de er på vegen for deg. I perioder med større snøfall vil det være forhold på vegnettet som ikke er optimale, for eksempel smale fortau og manglende kryssrydding. Ved ekstraordinære snøfall vil alt tilgjengelig mannskap være i aksjon.

Strøing og brøyting av gamle Skreiabanen

Kommunen brøyter gamle Skreiabanen når vi er ferdige med den øvrige brøytinga vi har, og dette blir kun utført på hverdager. Vi brøyter ikke rett før det er meldt mildvær, for å prøve å unngå at det blir glatt.

Deler av Skreiabanen blir brøytet/strødd av entreprenører på grunn av at det er definert som skoleveg.

Når tenner/slukker gatelys?

 Gatelys er avslått fra 01:00 til 05:00.

Hugging langs veg

Hugging langs kommunale veger utføres ved behov. Se informasjon fra vegvesenet om klipp av hekker og busker.

 

Henvendelser og spørsmål angående veg