Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Formannskapets innstilling legges nå ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 25. november - 9. desember.

Kommunestyret vedtok 17.11.2021 i sak 091/21 detaljreguleringsplanen for Felleskjøpet Lena. Hensikten med reguleringsplanen er å få ny butikk, ny adkomst for kunder, ny lagerhall og nye siloer.

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Søknadsfristen er 17. desember.

Privat reguleringsplan for Orkla på Skreia er nå lagt ut på høring. Høringsfrist er 12. januar 2022.

Datatilsynet har varslet at de vil ilegge Østre Toten kommune et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner etter dataangrepet kommunen ble utsatt for i januar i år.

Nå er hele rapporten, IKT-sikkerhet i Østre Toten kommune forut for dataangrepet 9. januar 2021, med et lite unntak offentlig.

NAV Østre Toten har ved hjelp av Radio Toten utviklet en multicast om økonomisk råd og veiledning. Vi ønsker å videreutvikle mukticasten, og trenger innspill fra deg om det du ønsker å lære mer om.

Vi håper du kan hjelpe oss ved å svare på denne spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er anonym og tar cirka to minutter å fullføre.

På forhånd, tusen takk!

Revidering politivedtekter Østre Toten kommune.

11. oktober starter vaksinering mot årets sesonginfluensa for personer i risikogruppene. Vaksineringen vil foregå ved legekontorene og helseinstitusjonene i kommunen.

Prosjektet Den dyktige bonden inviterer til en spennende fagdag om bioenergi torsdag 23. september. Les mer i programmet nedenfor og meld deg på. Det er gratis å delta.