Østre Toten kommune

Snarveier

Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 23. november – 7. desember. Gå til Planer - innspill og høringer.

Kommunedirektøren presenterte sitt forslag til styringsdokument 2023 den 19. oktober 2022.  

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og turløyper, for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Søknadsfrist 1. desember. Les mer om ordningen på fylkeskommunens sider

Har du begynt med egenberedskap? Med enkle grep blir du bedre rustet til å klare deg selv i minst tre døgn i en krise.

Dette gjelder fra og med 26.10.2022 og en måneds tid framover.

Bufdir lyser ut tilskuddsmidler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

På kornskolen lærer du om korndyrking, med fokus på god agronomi og dyrkingsteknikk. Målet med kurset er å oppnå økt kornavling og kornproduksjon.

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

Østre Toten kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. november 2022.

Les mer her

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte. Søknadsfristen er 7. september klokka 13:00. Her finner du mer informasjon.