Østre Toten kommune

For fjerde år på rad inviterer vi alle over 15 år som bor eller jobber innenfor kommunegrensene til å delta gratis i Sykle til jobben-kampanjen, som starter 3. mai. Påmeldingen er nå åpen.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

Mer enn 120 innbyggere tok turen til Bygdestua onsdag kveld, da Østre Toten kommune holdt informasjonsmøte om oppgradering av private avløpsanlegg.

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 ble førstegangs behandlet av formannskapet den 22.02.2023, hvor det ble vedtatt å legge planforslaget ut på høring i seks uker.

Menn i helse-satsingen fortsetter!

Formålet med forskriften er å beskytte hjorteviltet mot unødige forstyrrelser i en kritisk periode som følge av store snømengder.

Personvernnemnda har bestemt seg for å opprettholde Datatilsynets beslutning om å ilegge Østre Toten kommune et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner for brudd på personvernsikkerheten.

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og turløyper, for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Søknadsfrist 1. desember. Les mer om ordningen på fylkeskommunens sider

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Vi har gleden av å invitere ungdomsforeldre til gruppesamlinger. Kurset baserer seg på COSP (Circle of Security – Parenting) og består av seks samlinger.