Østre Toten kommune

Borettslag/sameier og hoteller/overnattingssteder kan nå få støtte fra Innlandet fylkeskommune til etablering av ladestasjoner. Søknadsfristen er 1. juli.

Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vi ønsker din tilbakemelding på forslag innen torsdag 30. juni 2022. Planforslaget omfatter hele kommunen med unntak av Lena-området. Se mer her!

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge med ukrainske flyktninger.

NAV Østre Toten gjør nå en vurdering av organiseringen internt på NAV-kontoret. Formålet med dette er å kunne møte innbyggerne i Østre Toten kommune på en bedre måte.

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer som gjør at dette er vanskelig for deg? Er du redd for sprøyter, har sosial angst, eller har du utsatt vaksineringen av andre grunner?

Østre Toten kommune har jodtabletter tilgjengelig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Kommunen har bare fått utdelt tabletter til disse innbyggere. Jodtabletter beskytter mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra nasjonale myndigheter.

Innbyggere og frivillige som ønsker å bidra med noe i forhold til Ukraina-situasjonen, kan fylle ut dette skjemaet.

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Også i år inviterer Østre Toten kommune alle over 15 år som bor eller jobber innenfor kommunegrensene til å delta gratis i årets Sykle til jobben-aksjon, som starter 19. april. All aktivitet teller, og alle kan delta – enten du faktisk sykler til jobben, går deg en tur eller har en aktiv pause på hjemmekontoret.. Påmeldingen åpner 2. februar.