Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

På grunn av datainnbruddet i januar i år er fakturering for kommunale eiendomsavgifter blitt forsinket. Fra og med neste uke, uke 25, blir fakturaer for kommunale eiendomsavgifter sendt ut.

På grunn av dataangrepet mot kommunens datasystemer møteportalen vært nede. Nå er møteportalen oppe igjen.  finner du oversikt over politiske møter og sakspapirer i denne artikkelen.

Det innføres i dag, 4. juni, umiddelbart forbud mot vanning og unødvendig bruk av vann i Østre Toten kommune.

Østre Toten kommune trenger valgfunksjonærer til Stortingsvalget 2021 ved forhåndsstemming i perioden fra og med 10. august til og med 10. september og til valgdagene 12. og 13. september.

Les mer

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur.

 

Sommeren 2021 vil NIBIO gjennomføre kartlegging av humler og hekkende fugler i kulturlandskapet i Østre Toten. Dette kan gjøre at det observeres personer i jordbrukslandskapet særlig i perioden sent i mai og tidlig i juni.

Østre Toten kommune vil jobbe aktivt for å etablere en bedre dialog med både profesjonelle og private utbyggere. Bakgrunnen er en rapport som tar for seg samarbeidet mellom kommunen og utbyggere.