Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Har du ikke bestilt vaksinetime enda? Nå kan du ganske enkelt møte opp for å få dose 1 – uten å bestille time!

OPPDATERT 23. JULI: Vi opphever anbefaling om koking av drikkevannet som har vart siden 5. juli.

Det inviteres til en markering for å minnes, og påminnes, at det i år er 10 år siden terrorhandlingen i Oslo og på Utøya, hvor 77 personer ble drept.

OPPDATERT 16.7.: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har nå analysert prøver fra ulike steder i Mjøsa:

 

 

 

 

Resultater fra badevannsprøver i Østre Toten sommeren 2021.

Status per 5. juli 2021: 

Telenor planlegger oppstart av feltsalg (dør til dør) i området Kolbulinna i uke 27.

Videre planlegger Telenor oppstart av feltsalg i området Vestbygda og Mjøsvegen nord i løpet av ukene 28 -32 (litt avhengig av responsen fra området Kolbulinna, det vil si om en treffer folk hjemme i disse ferietider og så videre).

Telenor vil forholde seg til gjeldende smitteverntiltak tilsvarende de tiltak som ble fulgt ved forrige runde med feltsalg i Vestvegen-/Lundområdet.

Fra mandag 28. juni 2021 blir det lettelser i besøksreglene for Labo og Fjellvoll.

Bygg og Eiendom er i oppstartsfasen for å ruste opp Torsætervegen fra ferista ved Nordås til Torsætra.

15. september er søknadsfrist for kommunalt tilskudd til: