Østre Toten kommune

Vi har gleden av å invitere ungdomsforeldre til gruppesamlinger. Kurset baserer seg på COSP (Circle of Security – Parenting) og består av seks samlinger.

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og turløyper, for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Søknadsfrist 1. desember. Les mer om ordningen på fylkeskommunens sider

Områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk ligger nå ute til høring med høringsfrist 8. februar. Ønsker du mer informasjon er du velkommen til åpent møte.

På kornskolen lærer du om korndyrking, med fokus på god agronomi og dyrkingsteknikk. Målet med kurset er å oppnå økt kornavling og kornproduksjon.

Østre Toten kommune skal inngå nye rammeavtaler på vintervedlikehold av kommunale veger og plasser for perioden høst 2023 til og med vår 2028 med opsjon 1+1 år.

Bufdir lyser ut tilskuddsmidler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Østre Toten kommune deltar i undersøkelsen «IVARETATT?», som er en pårørendeundersøkelse der pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i.

Dette gjelder fra og med 26.10.2022 og en måneds tid framover.

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.