Østre Toten kommune

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Østre Toten kommune - sjette tildeling.

Velkommen til Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre!

Her er Kulturminneplanens tre deler som bladbare dokumenter.

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25 og 55 år som i dag mottar ytelse fra Nav.

Fra nyttår forsvinner Horisonts tømmekalender på papir. Heretter må abonnentene bruke mobil-app-en «Min Renovasjon» eller laste ned kalenderen på nett.

Hjemmetjenesten har startet arbeidet med å ringe berørte brukere om at trygghetsalarmen skal skiftes ut i løpet av de neste tre ukene. Mange som blir kontaktet tror dette er et svindelforsøk, og tviler på at det faktisk er Østre Toten kommune som ringer. 

11. oktober starter vaksinering mot årets sesonginfluensa for personer i risikogruppene. Vaksineringen vil foregå ved legekontorene og helseinstitusjonene i kommunen.

På grunn av i situasjonen i Ukraina mottar Helsedirektoratet mange henvendelser og spørsmål fra kommuner og innbyggere om tilgang på jodtabletter.

Vi har ordnet med Norges beste turfølge for deg som skal gå tur i kulturlandskapet på Østre Toten – din digitale turguide er klar til å følge deg!

Ved nyttårsleite 2022 skal et nytt Totengilde arrangeres. Totengilde er lokalt prisdryss for å hedre enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter – her deles bl.a. kulturpris, ildsjelpris, kulturstipend eller andre priser ut. Nå ønsker kommunen å invitere med aktører som vil bruke denne arenaen til å dele ut sine priser.