Østre Toten kommune

Borettslag/sameier og hoteller/overnattingssteder kan nå få støtte fra Innlandet fylkeskommune til etablering av ladestasjoner. Søknadsfristen er 1. juli.

I løpet av perioden mai til oktober vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av Østre Toten kommune. Berørte grunneiere med eiendommer over 1 daa skal allerede ha fått informasjonsbrev om kartleggingen.

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer som gjør at dette er vanskelig for deg? Er du redd for sprøyter, har sosial angst, eller har du utsatt vaksineringen av andre grunner?

NAV Østre Toten gjør nå en vurdering av organiseringen internt på NAV-kontoret. Formålet med dette er å kunne møte innbyggerne i Østre Toten kommune på en bedre måte.

Østre Toten kommune har jodtabletter tilgjengelig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Kommunen har bare fått utdelt tabletter til disse innbyggere. Jodtabletter beskytter mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra nasjonale myndigheter.

Innbyggere og frivillige som ønsker å bidra med noe i forhold til Ukraina-situasjonen, kan fylle ut dette skjemaet.

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Også i år inviterer Østre Toten kommune alle over 15 år som bor eller jobber innenfor kommunegrensene til å delta gratis i årets Sykle til jobben-aksjon, som starter 19. april. All aktivitet teller, og alle kan delta – enten du faktisk sykler til jobben, går deg en tur eller har en aktiv pause på hjemmekontoret.. Påmeldingen åpner 2. februar.

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Østre Toten kommune - sjette tildeling.