Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Høring av planprogram og oppstart av planarbeid.

Rask psykisk helsehjelp tilbyr kurs i kognitiv terapi for innbyggere i Østre Toten kommune som er over 16 år.

Status pr 23. februar 2021: Mange i Vestvegen/Lund-området har nå bestilt fibertilknytning, men det er fortsatt åpent for at flere tegner avtale.

Vi har i dag, 29. mars, sendt ut følgende pressemelding:

I dag sendes det ut et brev til alle innbyggere over 16 år. Brevet sendes digitalt. De som ikke leser brevet digitalt, vil få det fysisk i sin postkasse om noen dager.

Vi viser til informasjonen vi har gått ut med i dag (onsdag 31. mars) om at data har havnet på «det mørke nettet».

Dersom noen av våre innbyggere har spørsmål i forbindelse med dette, kan de ta kontakt med oss ved å ringe 469 28 214.

Kommunen inviterer alle som bor eller jobber i Østre Toten til å delta gratis i årets Sykle til jobben-aksjon, som starter 20. april. All aktivitet teller, og alle kan delta – enten du faktisk sykler til jobben, går deg en tur eller har en aktiv pause på hjemmekontoret.

Planforslaget er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 5. mai 2021.