Østre Toten kommune

Det varsles oppstart til reguleringsplan for NO1 Nordlia. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områdereguleringsplan for området vest for Nordli skole. Det inviteres med dette til et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart. Sted: Nordli skole. Tid: 27. oktober 2022 klokka 18:00. Les mer her

Høsten 2021 ble det felles enighet mellom Sivesind vannverk, Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune om overdragelse av Sivesind vannverk til de respektive kommuner.

Fra fredag 2. september vil teststasjonen for korona samlokaliseres med vaksinesenteret på Lena. Fra samme dato blir det nye åpningstider for koronatelefonen. Det blir ikke testing de dagene flyttingen pågår.

I løpet av perioden mai til oktober vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av Østre Toten kommune. Berørte grunneiere med eiendommer over 1 daa skal allerede ha fått informasjonsbrev om kartleggingen.

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer som gjør at dette er vanskelig for deg? Er du redd for sprøyter, har sosial angst, eller har du utsatt vaksineringen av andre grunner?

Grethe Østby, stipendiat ved institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, har gått igjennom Østre Toten kommunes håndtering av dataangrepet 9. januar i fjor.

Vi har fått henvendelser fra innbyggere som er blitt oppringt av noen som benytter et telefonnummer som tilhører Østre Toten kommune. I den andre enden er det en engelsktalende person. Denne type svindelforsøk kalles «Vishing», altså voice phishing.

NAV Østre Toten gjør nå en vurdering av organiseringen internt på NAV-kontoret. Formålet med dette er å kunne møte innbyggerne i Østre Toten kommune på en bedre måte.

Østre Toten kommune har jodtabletter tilgjengelig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Kommunen har bare fått utdelt tabletter til disse innbyggere. Jodtabletter beskytter mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra nasjonale myndigheter.

Innbyggere og frivillige som ønsker å bidra med noe i forhold til Ukraina-situasjonen, kan fylle ut dette skjemaet.