Østre Toten kommune

Til alle huseiere!

Snøsmelting fører til mye vann både i terreng og rørsystemer. Hva bør du gjøre for å sikre din bolig for skader?

Mildt vær, mye snø og nedbør i form av regn over kort tid fører til flom og utfordringer på avløpsnettet. Avløpsnettet har en begrensning i lavtliggende områder der det samler seg mest vann. Dette kan påvirke eiendommer, boliger og infrastruktur.

Ureglementert påkobling

I kommunen er det over 2000 avløpskummer, som har ulike funksjoner. Dette er spylepunkter, luftepunkter og overløpsløsninger som er sikkerheter i systemet. Disse kan være sårbare for inntrengning av overflatevann.

Mye vann kommer inn via private takrenner, stikkrenner eller annen type ureglementert påkobling til avløpssystemet. Vi minner om at det er lovkrav om at alt slikt vann skal dreneres bort andre steder. I avløpet skal kun toalettvann, dusj og vaskevann.

Vann i kjellere

Flomvann kan føre til at ledningsnettet fyller seg opp, og man kan risikere at vann tar seg inn i kjellere via den private avløpsledningen. Boligeiere bør kontrollere egen bolig og kjeller, og beskytte verdier som kan påvirkes eller ikke tåler vann. Det kan være lurt å investere i en lensepumpe å ha i beredskap ved flomsituasjoner. Dette er pumper som du kan få tak i på eks. Jula, Biltema og lignende.

Har du hatt forhold med tilbakeslag av vann, eller er usikker på om dette kan skje, bør du installere en tilbakeslagsventil på avløpssystemet ditt. Ventilen kan monteres enten inne i kjeller eller utvendig der avløpsledningen går ut av huset. Plassering, type ventil og anbefalt løsning må rørlegger eller entreprenør vurdere. Det kan hende du må stoppe bruken av eget vann i en kortere periode. Følg med på ventilen og forholdene.

Som eier har du et eget ansvar for din bolig og avløpsledning i henhold til «Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser».