Østre Toten kommune

Her finner du informasjon om hvem du kan kontakte hvis du trenger noen å snakke med i sommer om ting som er vanskelige.

Antall plasser på korttidsavdelingen på Labo vil bli noe redusert i sommerferien.

Fra og med mandag 20. juni innføres sommertid for innbyggertorget og sentralbordet. Drop-in hos byggesaksbehandlerne følger samme tider.

Jo-Terje Høyesveen er ansatt som ny kultursjef i Østre Toten kommune. Høyesveen tiltrer i stillingen 1. september.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

Borettslag/sameier og hoteller/overnattingssteder kan nå få støtte fra Innlandet fylkeskommune til etablering av ladestasjoner. Søknadsfristen er 1. juli.

I løpet av perioden mai til oktober vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av Østre Toten kommune. Berørte grunneiere med eiendommer over 1 daa skal allerede ha fått informasjonsbrev om kartleggingen.

Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.

Det inviteres til folkemøte om planen tirsdag 31. mai klokka 18:00 i studiesenteret på Lena.

Vi ønsker din tilbakemelding på forslag innen torsdag 30. juni 2022. Planforslaget omfatter hele kommunen med unntak av Lena-området. Se mer her!