Østre Toten kommune

Politidirektoratet har stadfestet Østre Toten kommunestyrets vedtak av 16.02.22 om ny politivedtekt for Østre Toten kommune.  Dette er kunngjort på Lovdata 5.1.23, og har ikrafttredelsesdato 5.2.23.

Ny periode det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

Gult beredskapsnivå for hjemmetjenesten, Labo og tildelingsenheten opprettholdes frem til ny vurdering 7.2.23.

Personvernnemnda har bestemt seg for å opprettholde Datatilsynets beslutning om å ilegge Østre Toten kommune et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner for brudd på personvernsikkerheten.

Formålet med forskriften er å beskytte hjorteviltet mot unødige forstyrrelser i en kritisk periode som følge av store snømengder.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret for Innlandet, ønsker forslag på kandidater til årets Folkehelsepris.

Nå blir det lettere for foreldre å komme i kontakt med ulike faggrupper. Fra nyttår har vi startet opp med tverrfaglige møter i barnehagene.

Enkelte enheter i Helse, omsorg og velferd går som følge av vårt planverk over i gult beredskapsnivå fra 20.1.23 klokka 09.00. 

Foreldremagi – forståelse av tenåringen. Hvordan når du frem til ungdommen? Vi inviterer til foredrag med Hedvig Montgomery.

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og turløyper, for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Søknadsfrist 1. desember. Les mer om ordningen på fylkeskommunens sider