Østre Toten kommune

Ny periode det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

På kornskolen lærer du om korndyrking, med fokus på god agronomi og dyrkingsteknikk. Målet med kurset er å oppnå økt kornavling og kornproduksjon.

Bufdir lyser ut tilskuddsmidler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Dette gjelder fra og med 26.10.2022 og en måneds tid framover.

Har du begynt med egenberedskap? Med enkle grep blir du bedre rustet til å klare deg selv i minst tre døgn i en krise.

Østre Toten kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. november 2022.

Les mer her

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge med ukrainske flyktninger.

Borettslag/sameier og hoteller/overnattingssteder kan nå få støtte fra Innlandet fylkeskommune til etablering av ladestasjoner. Søknadsfristen er 1. juli.