Østre Toten kommune

Endring i eFaktura fra mars 2024

Har du tidligere mottatt kommunale fakturaer på vegne av noen andre i nettbanken din, men opplever at du ikke får de lengre?

Nå er det gjort endringer nasjonalt, som gjør at vi kun får sendt ut fakturaer til den som faktisk eier fakturaen. Om du likevel ønsker å motta eFaktura “på vegne av”, må du ta kontakt med banken din og se hva slags muligheter som finnes.