Østre Toten kommune

Nye skogbruksplaner

Nå har tiden kommet for å oppdatere eller lage nye skogbruksplaner i Østre Toten. Informasjonsmøter holdes 4. oktober (fysisk) og 7. oktober (digitalt). Fristen for å bestille ny plan er 20. oktober.

En skogbruksplan gir en komplett oversikt over status for skogen inkludert hogstprognoser, aktuelle tiltak og miljødokumentasjon. Dette er et nyttig verktøy for skogeiere for å forvalte skogen og planlegge drifta, og med tanke på generasjonsskifte eller annen eiendomsoverdragelse. Skogbruksplanene vil bli ferdige innen 1. desember 2022.

Skogbrukssjef Åse Marit Skjølås i Østre Toten kommune anbefaler at flest mulig bruker denne sjansen til å få utarbeidet ny plan, siden det kan gå minst ti år til neste gang dette gjøres i offentlig regi. Det er bare ved fellestakst som nå skal gjennomføres at det gis støtte til arbeidet. Skogeiere som får utarbeidet planer nå kan søke m å få hele kostnaden dekket over Skogfond, med inntil 45 prosent tilskudd.

Fristen for å bestille skogbruksplaner for eiendommer i Østre Toten er 20. oktober 2021.

Informasjonsmøter

Informasjonsmøter om nye skogbruksplaner holdes:

  • 4. oktober kl 18-20 på Hoff Gjestgiveri
  • 7. oktober kl 19-21 digitalt via Teams

Meld deg på senest dagen før møtet via denne lenken.

Mer informasjon