Østre Toten kommune

Jordvernstrategi for Østre Toten kommune

I april vedtok kommunestyret Jordvernstrategi for Østre Toten kommune 2024-2035. Dette er kommunens første jordvernstrategi.

Målet med strategien er å ta vare på den dyrka og dyrkbare jorda i kommunen.

Du kan lese mer om målet med og bakgrunnen for jordvernstrategien her.