Østre Toten kommune

Jordvernstrategi - trenger vi det?

Østre Toten består av mye og svært god jord, vi bor praktisk talt midt i matfatet med vakkert kulturlandskap.

Østre Toten er den 9. største landbrukskommunen i Norge målt i jordbruksareal, og vi er en av Norges største når det gjelder grønnsaksproduksjon.

De siste 20 årene har vi likevel regulert og bygd ned ca. 490 mål med dyrka jord. Det tilsvarer 686 fotballbaner!

Formålet med jordvernstrategien er å gi økt kunnskap om jordbruksarealene i kommunen og økt oppmerksomhet rundt jordvern, og å bidra til at dyrka og dyrkbar jord i størst mulig grad blir bevart.

Derfor foreslår vi en nullvisjon for nedbygging av dyrka jord.

Les forslaget til jordvernstrategi som ligger (PDF, 4 MB), og si gjerne din mening før 1. januar.

Din mening kan du sende på e-post, postmottak@ototen.no, eller pr. post: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena (merk konvolutten jordvernstrategi).

Renate Vestbakken
Ingeniør
E-post
Telefon 90 41 04 69