Østre Toten kommune

Forbrukeraksjon mot miljøgifter i Mjøsa

I dag startet en kampanje for å få oss forbrukere til å velge mer miljøvennlige husholdningsprodukter. Målet er at det skal bli mindre miljøgifter i Mjøsa og i elvene våre.

Østre Toten er en av mange kommuner i Innlandet som er medlem i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.  Sammen med Oppland Bygdekvinnelag og Svanemerket setter Vassdragsforbundet nå fokus på hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å begrense mengden miljøgifter i vassdragene våre. Det er viktig både for naturen og for oss som bruker Mjøsa til drikkevann, bading og annen rekreasjon.

I tida framover vil bygdekvinnene stå ved lokale butikker rundt i hele gamle Oppland for å spre informasjon om hvordan vi kan velge mest mulig miljøvennlige produkter i det daglige.