Østre Toten kommune

Endring i mottak av landbruksplast på miljøstasjonen

Fra 13. mai blir det endring i mottak av landbruksplast på Horisonts miljøstasjoner. Den største endringen er at du nå må betale for levering blant annet av fiberduk og solfangerfolie.

Fra 13. mai gjelder følgende:

  • Rundballeplast: Gratis levering, forutsatt at plasten er ren, og at hvit plast og farget plast er sortert hver for seg. 
  • PP-sekker: Gratis levering, forutsatt at sekkene er rene, og at hvite sekker og fargede sekker er sortert hver for seg.
  • Andre typer landbruksplast (fiberduk, solfangerfolie, nett og hylser): Leveres som restavfall. Dette koster 2448 kroner pr. tonn. 

Alle typer landbruksplast kan leveres på Kraby miljøstasjon.

Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte Horisont IKS.