Østre Toten kommune

Sjekk din vaksinasjonsstatus

Det nærmer seg ferie for mange, og i den anledning ønsker kommuneoverlegene å minne om at det er viktig å sjekke at du har de vaksinene du trenger.  Enten du reiser utenlands eller ikke, bør alle voksne sørge for en oppfriskningsdose av kombinasjonsvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvert tiende år. Du kan lett finne ut når du sist fikk vaksinen på Helsenorge.no.

Dette er spesielt viktig nå, siden vi ser en økt forekomst av kikhoste i samfunnet. Dette gjelder også her i regionen og spesielt hos ungdom. Kikhoste gir som oftest uspesifikke forkjølelsessymptomer de første dagene, men lite feber. Etter en ukes tid følger kraftig hoste, gjerne med langvarige, ukontrollerte hosteanfall som kan gi brekninger. Hosten kan vare i flere uker og måneder, derav navnet «hundredagershoste».

Spebarn under seks måneder er mest utsatt for et alvorlig forløp. Det er derfor viktig at deres foreldre og besteforeldre sørger for en ny vaksinedose dersom det er mer enn ti år siden forrige dose. Alle gravide får nå tilbud om gratis kikhostevaksine i uke 24 av svangerskapet, nettopp for å beskytte det kommende spebarnet. 

Barn og unge som følger barnevaksinasjonsprogrammet er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og vaksinen bidrar til å begrense smittespredningen. Verken gjennomgått sykdom eller vaksinen gir varig beskyttelse mot kikhoste, derfor er det viktig med oppfriskningsdoser.

Både vaksinen og smitteverntiltak, som å holde seg hjemme når man er syk og god hånd- og hostehygiene, er viktig for å hindre mer smitte i samfunnet.

Påfyll av kikhostevaksine foregår på følgende steder:

  • Barnevaksinasjonsprogrammet (inkl. gravide): helsestasjon
  • Yrkesvaksinasjon: bedriftshelsetjeneste
  • Voksne og ved behov for påfyll ved kikhoste i husstand m.m.: fastlege