Østre Toten kommune

Årets sykepleier i Innlandet

Norsk Sykepleierforbund Innlandet har kåret Jane Evenstuen, som jobber på Labo, til årets sykepleier i Innlandet 2024.

Jane Evenstuen (i midten) sammen med fylkesleder Ida Høiby og nestleder Åsmund Pharo Gravdal.

I forslagsteksten til juryen står det blant annet:

Jane har vært sykepleier siden 1992. Gjennom sin ansettelsestid i Østre Toten kommune har hun vært kjent for å ha et brennende engasjement for utvikling av sykepleieryrket. Dette har vært, og er synlig i det daglige. Ett av områdene hun har et brennende engasjement innenfor, er korrekt opplæring av ansatte, vedlikehold av ferdigheter og oppfølging av apparater.

Mennesker og systemer

Jane er opptatt av å se koblingen mellom mennesker og systemer, og hvordan disse kan fungere best mulig sammen, til det beste for pasientene, pårørende og kolleger. Eksempler på dette er arbeidet med å innføre de nasjonale anbefalingene knyttet til det som nå benevnes som «tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand». Hennes arbeid med dette, fra deltagelse i det nasjonale læringsnettverket i 2017 og frem til i dag, har mange pasienter, studenter og kolleger hatt nytte av.

Teknologi

De siste årene har Jane jobbet med teknologi. Teknologi er og vil bli en større del av sykepleieryrket i fremtiden. Det å knytte det enkelte helsepersonell, organisasjonen og teknologien sammen, det er en utfordring. Å bistå i slike prosesser og lykkes med dem, det krever at man har stor tillit hos sine kolleger. Det har Jane. Eksempler er innfasing av elektronisk legemiddelkabinett og elektroniske legemiddeltraller ved Labo.

Studenter

Studenter er og har vært et viktig område for Jane. Det å være med å forme fremtidige kolleger og få frem potensialet i de gjennom å fokusere på systemer og individer, det kan Jane. Hun er gjesteforeleser ved NTNU, og har bidratt i flere forbedringsprosjekter de siste årene, eksempelvis innføring av elektronisk studentvurdering.

Tillitsvalgt

Hun har i flere år vært tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, og jobbet for bedre lønn og arbeidsvilkår for sykepleiere, både i Østre Toten og utenfor egen kommune. Gjennom årene som tillitsvalgt har Jane også vært en god brobygger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette har vært viktig for begge parter i år preget av store omstillinger for helse- og omsorgstjenesten i Østre Toten. Det å se både arbeidstaker og arbeidsgivers behov, med fokus på tjenestene som skal leveres til innbyggerne, krever god faglig innsikt i sykepleieryrket og fokus på samfunnsoppdraget.