Østre Toten kommune

Næringsstrategi Østre Toten kommune

Østre Toten kommune skal være en samarbeidspartner, og en proaktiv koordinator for næringslivet.

Det handler om å fremme og møte virksomhetenes interesser. Østre Toten kommune har en målsetning om å være en næringsvennlig kommune. Og i denne sammenhengen har administrasjonen laget et grunnlag for denne målsetningen gjennom sin ferske næringsstrategi (vedtatt av kommunens politikere juni 2023).

Forholdet mellom kommunen og næringslivet bør og skal generelt bygges på kommunens verdier, som er stolthet, mot, handlekraft og samarbeid.

I nærmeste fremtid og utover året vil ordfører, kommunedirektør og kommunalsjef delta på bedriftsbesøk, og vi har denne uken hatt gleden av å treffe Gomann Kjelstad, Kjelstad Bakeri og Heimer AS.

NB! Vi besøker flere på vår vei, så bare ta kontakt med Dag på telefon 97 14 61 16.

Foto: Dag Arnesen, næringsrådgiver i Østre Toten kommune