Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Du må søke innen fristen 1. mars for å oppfylle rett til barnehageplass.

Espen Granberg Johnsen er tilsatt som ny kommunalsjef samfunnsutvikling.

Kunngjøring av vedtatt plan.

Espen Granberg Johnsen (44 år) har i dag (mandag 15. februar) sin første arbeidsdag som kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Fra og med 5. januar starter vi vaksineringen mot covid-19-viruset.

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud har lagt fram forslag til budsjett 2021 og Handlingsprogram og Økonomiplan for 2021-2024. Her kan du også se den digitale utgaven av forslaget.

Helsestasjonstjenesten og barnehagene ønsker velkommen til trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre.

Kommunedirektørens rapport per tredje kvartal omfatter økonomi og sykefravær.

Tiden nærmer seg den årlige vannmåleravlesingen.

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke?