Østre Toten kommune

Erstatning for skader etter ekstremvær

Flommen under ekstremværet «Hans» har ført til mange skader på eller eiendom, veger og jorder. Aktuelle erstatningsordninger hvis du har fått slike skader er vanlig forsikring, naturskadeerstatning og tilskudd ved produksjonssvikt.

Her kan du lese mer om de ulike erstatningsordningene.