Østre Toten kommune

Entreprenørportalen

Søknad om utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg skal sendes inn via Entreprenørportalen.

Tidligere søknadsskjema for søknad om utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg, vil bli returnert med informasjon om å søke på nytt via Entreprenørportalen. Gammelt søknadsskjema tas ut av drift fra 1. juli 2024.

Hvem kan søke?

Det er kun virksomheter som er registrert i Entreprenørportalen som kan søke om utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg.

Registrering av foretak i entreprenørportalen

For å få tilgang til portalen må foretaket opprette og registrere en egen entreprenørportal-bruker gjennom følgende link: Entreprenørportal.

Se også veiledningsfilm for registrering i Entreprenørportalen: 

Må godkjennes

Hvis dere tidligere har brukt løsningen til å sende inn søknader til andre kommuner, bruker dere samme innlogging. Deretter må dere be om tilgang hos Østre Toten kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt foretak som har søkt om tilgang. Når foretaket er godkjent, får dere tilsendt en egen link som foretaket heretter skal bruke ved pålogging. Denne linken kommer fra programleverandøren Volue, ikke fra Østre Toten kommune. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren.

I portalen får dere tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Søknader skal være godkjent av oss før arbeidet settes i gang. Dere kan enkelt følge med på hvordan det går med saken og sende ferdigmelding på både sanitærtilkobling og utslippstillatelser når anlegget er ferdig.

Kontakt