Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Om vann og avløp

Vår avdeling for vann og avløp sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsanlegg, og utfører forvaltningsoppgaver knyttet til dette.

Kontaktinformasjon

Henvendelser som gjelder avvik

Ved driftforstyrrelser vil du bli varslet på SMS.

Henvendelser som gjelder kommunale avgifter