Østre Toten kommune

Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig, jf. forurensningsforskriften § 12-3. Bygging av private avløpsanlegg er søknadspliktig, med krav om registrert foretak, jf. plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-3.

Prosjektering av avløpsanlegget krever hydrogeologisk kompetanse og skal gjøres av nøytral fagkyndig.

Utslipps- og bygningstillatelse er samlet i én søknadsprosess.

Ansvarlig søker

Eier kan normalt ikke være selvbygger av avløpsanlegg. Dette betyr at eier må kontakte et registrert foretak, som kan fungere som ansvarlig søker. Det er viktig å sjekke at foretaket har oppdatert kompetanse om mindre avløpsanlegg. Ansvarlig søker må fylle ut søknadsskjema - søknad om utslippstillatelse og tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg

Fra og med 04.03.2024 skal ansvarlig søker ta i bruk nytt søknadsskjema via Entreprenørportalen (benytt nytt skjema).

Nytt søknadsskjema

Gammelt søknadsskjema

Relaterte artikler:

Kontakt