Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Lese av vannmåler

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling.

Varsel om vannmåleravlesing sendes ut på SMS til deg som har oppgitt ditt mobiltelefonnummer i offentlige registre. Du vil bli bedt om å svare på SMS-meldingen og oppgi målerstand på din vannmåler.

Du som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer, vil få avlesingskort i din digitale postkasse. Dersom du ikke har en digital postkasse, vil du motta avlesingskortet i posten. Vi ber deg her om å oppgi mobilnummer, slik at vi ved neste avlesing sender deg SMS og mottar svar fra deg der du oppgir vannmålerstand.

Du som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer må rapportere inn vannmålerstand til www.leseav.no, eller frankere og returnere avlesingskortet i utfylt stand. Avlesingskortet har en kode du benytter ved rapportering.

Hvis du ikke leser av vannmåleren vil du få et gebyr for manglende avlesing.

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Registrering av mobiltelefonnummer

Det finnes flere offentlige registre hvor du kan registrere ditt mobiltelefonnummer.
Det er også opprettet et register knyttet til SMS-tjenesten.

Her er to alternativer du kan bruke for å registrere ditt mobiltelefonnummer;

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no,
fordi telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Ved feil

Dersom du mottar en SMS som du mener er sendt til deg ved en feil, ber vi deg om ikke å svare på den. I tillegg må du sjekke dine opplysninger i offentlige registre og hos 1881.

Du kan ikke varsle om feil ved å svare på SMS-meldingen du har fått. SMS som sendes ut kan ikke besvares med annet enn tall og er derfor ingen kommunikasjonskanal. Spørsmål om vannmåleravlesing må rettes til vannogavlop@ototen.no, eller ved å sende brev til kommunen.

Spørsmål om vannmåleravlesing besvares ikke på telefon. I perioden med vannmåleravlesing må de ansatte jobbe systematisk og har ikke kapasitet til å motta telefonsamtaler. Alle e-poster og brev vil bli besvart i den rekkefølge de er innkommet. Se nedenfor om du finner svar på dine spørsmål der.

Relaterte artikler: