Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Lese av vannmåler

Vannmåleren skal leses av en gang i året. Varsel om avlesning blir sendt til abonnenten i siste halvdel av november. Dersom vannmåleren ikke blir lest av, vil kommunen beregne forbruket og det vil bli ilagt et gebyr for manglende avlesning.

Dersom vannmåleren ikke leses av over flere år kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning.

 

Ofte stilte spørsmål om vannmåleravlesing

Hvordan leser jeg av vannmåleren min?

Du vil få en SMS når det er tid for å lese av vannmåleren. Har du flere vannmålere, vil du få én SMS per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS med riktig avlesning.

Merk at du vil motta SMS fra et nummer som er uvanlig langt (14 siffer). Dette nummeret er en unik ID for akkurat din vannmåler. Denne skal sikre at du kan rapportere din vannmålerstand på SMS.

Vi har laget en oversikt over de mest brukte vannmålerne i vår kommune, og kort beskrevet hvordan du leser av. Finn din type vannmåler og se hvordan du leser den av.

Forskjellige typer vannmålere

Har du vannmåler i Østre Toten kommune, har du sannsynligvis en av disse variantene.