Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling.

Varsel om vannmåleravlesing sendes ut på SMS til deg som har oppgitt ditt mobiltelefonnummer i offentlige registre. Du vil bli bedt om å svare på SMS-meldingen og oppgi målerstand på din vannmåler.

Du som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer, vil få avlesingskort i din digitale postkasse. Dersom du ikke har en digital postkasse, vil du motta avlesingskortet i posten. Vi ber deg her om å oppgi mobilnummer, slik at vi ved neste avlesing sender deg SMS og mottar svar fra deg der du oppgir vannmålerstand.

Du som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer må rapportere inn vannmålerstand til www.leseav.no, eller frankere og returnere avlesingskortet i utfylt stand. Avlesingskortet har en kode du benytter ved rapportering.

Hvis du ikke leser av vannmåleren vil du få et gebyr for manglende avlesing.

 

 

Registrering av mobiltelefonnummer

Det finnes flere offentlige registre hvor du kan registrere ditt mobiltelefonnummer.
Det er også opprettet et register knyttet til SMS-tjenesten.

Her er to alternativer du kan bruke for å registrere ditt mobiltelefonnummer;

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no,
fordi telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Ved feil

Dersom du mottar en SMS som du mener er feilsendt, ikke svar på den. Sjekk dine opplysninger i offentlige registre og hos 1881.

SMS er kun for vannmåleravlesning og ikke kommunikasjon. Spørsmål om vannmåleravlesing må rettes til vannogavlop@ototen.no, eller ved å sende brev til kommunen.

Spørsmål om vannmåleravlesing besvares ikke på telefon. I perioden med vannmåleravlesing må de ansatte jobbe systematisk og har ikke kapasitet til å motta telefonsamtaler. Alle e-poster og brev vil bli besvart i den rekkefølge de er innkommet. Se nedenfor om du finner svar på dine spørsmål der.

Relaterte artikler: