Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Vannmåler

Alle abonnenter i Østre Toten kommune skal ha vannmåler, for å sikre at det betales riktig vann- og avløpsgebyr. Vannmålere utleveres kun til rørleggere og entreprenører.

Rørlegger må sende inn sanitærmelding for å få utlevert vannmåler.

Godkjent sanitærmelding medbringes til driftssentralen på Krabyskogvegen 300 ved uthenting av vannmåler.

Utfylling av sanitærmelding gjøres på gravemelding.no.

 

Vannmåleravlesning

Vannmåleren skal leses av en gang i året. Varsel om avlesning blir sendt til abonnenter mot slutten av året. På avlesningskortet står det beskrevet alternativer for å melde inn forbruket. Dersom vannmåleren ikke blir lest av, vil kommunen beregne forbruket og det vil bli ilagt et gebyr for manglende avlesning.
Dersom vannmåleren ikke leses av over flere år kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning.

Les mer om lese av vannmåler!

Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723

Åpningstider

07:00 - 15:00 mandag-torsdag

07:00 - 13:15 fredag