Østre Toten kommune

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsprosessen kort forklart

  • Det starter med at vann hentes fra vannkilden.
  • Deretter behandles vannet og renses etter strenge krav i et vannbehandlingsanlegg.
  • Vannet distribueres så ut i vannledningsnettet og hjem til deg.
  • Vannet du bruker ledes bort fra huset via rørene og ved hjelp av pumpestasjoner.
  • Videre blir avløpsvannet grundig renset. Slam blir gjort om til biomateriell.
  • Det rensede vannet blir til slutt ført ut og tilbake til naturen.

Overvåkning, drift og vedlikehold av prosessen skjer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Vann, avløp og selvkostprinsippet

Alle landets kommuner er lovpålagt å levere vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at du som bruker tjenestene kun skal betale det drift og vedlikehold av disse tjenestene faktisk koster. Kommunen kan ikke tjene penger eller gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene. Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer som ikke er en del av kommunebudsjettet.

Vann- og avløpstjenestene er en del av de kommunale gebyrene som justeres årlig og vedtak i kommunestyret i desember året før. Det er Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Østre Toten kommune, Innlandet, som gir føringer for utregning og innbetaling av vann- og avløpstjenestene i vår kommune. 

Priser og beregninger

Se priser og beregninger for vann og avløp i Østre Toten.

 

Ofte stilte spørsmål om vann- og avløpsgebyrer

Hva går årsgebyr for mindre avløpsanlegg til?

Kommunestyret har vedtatt gebyrregulativet som inneholder årsgebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg. Det betyr at alle som har et privat avløpsanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale årlig gebyr for kontroll av anlegget. Gebyrregulativet finnes på våre nettsider.

Beløpet for kontrollgebyret er 501 kroner (selvkost - uten merverdiavgift) og vil bli fakturert inneværende år.

Gebyret er uavhengig av hvilke kontrolloppgaver som er utført inneværende år. Du vil få faktura selv om det ikke er gjennomført slamtømming med kontroll av anlegget, eller tilsynsbesøk hos deg i år. Gebyret finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra mindre avløpsanlegg, blant annet:

  • Kontroll av avløpsanlegg ved tømming
  • Oppfølging av anlegg med feil og mangler for å hindre forurensning og smittefare
  • Rapportering til nasjonale myndigheter
Hva er normalt forbruk?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann per år. Dette tilsvarer ca. 50.000-70.000 liter vann. For en gjennomsnittlig husholdning vil dette tilsvare ca. 179 liter per innbygger per døgn (Kilde: SSB, 2021).

En familie på fire vil normalt bruke ca. 200 kubikkmeter per år. Forbruket i husstanden vil normalt variere litt fra år til år. En variasjon på +/- 20% er helt normalt. Årsaker til variasjoner kan være mange – for eksempel vanning av hage, fylling av basseng, flere overnattingsdøgn i boligen osv. Hvis vannforbruket stiger mye, kan det skyldes lekkasjer, for eksempel toaletter som renner periodevis.

Hva koster drikkevannet?

En kubikkmeter er 1000 liter.

Hva koster drikkevannet?
Grunnlag Gebyr
Fast gebyr vann 3780,-
Pr. kubikk vann 27,80
Fast gebyr avløp 3938,-
Pr. kubikk avløp 35,-
Jeg betaler for mye/for lite à konto

Hvis det gjelder totalt for året, gjør vi en avregning på fakturaen du får for første kvartal neste år. Gjelder det generelt kan vi justere forbruket på neste faktura, uansett hvilket kvartal det gjelder.

Ta kontakt med oss på vannogavlop@ototen.no.

Kubikkmeterforbruket mitt er feil, og vil gi galt grunnlag på fakturaen

Det løser vi med en avregning på fakturen for første kvartal kommende år (februar).

Ta kontakt med oss på vannogavlop@ototen.no.

Hva var forbruket mitt for ett år siden?

Vannforbruket ditt forrige år vil du kunne se på avregningen du fikk på 1. termin (februar). For abonnenter med månedlig fakturering vil du kunne se dette på 2. termin (februar).

Jeg finner ikke svar på mitt spørsmål og trenger hjelp

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med Østre Toten kommune vann og avløp på telefon 61 14 17 70 (tirsdager og torsdager kl. 10-14) eller e-post: vannogavlop@ototen.no.