Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Priser/gebyrer - vann og avløp

Alle priser er i norske kroner og inkludert merverdiavgift.

Saksbehandlingsgebyr

Engangsgebyr  Gebyr 
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn  50 pe 4 765
Årsgebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg 501
Bygging av avløpsanlegg: fasadeendring, spredt avløp, stikkledninger og andre arealuavhengige tiltak 4 584


Tilknytningsgebyr vann

Engangsgebyr ved tilknytning  Gebyr 
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 32 232
Kategori 2: eneboliger 11 394
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 5 696


Årsgebyr vann

Grunnlag    Gebyr 
Fastgebyr normalforbrukere 3 232
Fastgebyr storforbrukere over 15 000 kubikk 136 968
Pr. kubikk for normalforbrukere 23,78
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 13,67
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 1 097
Gebyr for åpning/stenging vann 1 521
Gebyr for ekstra vannmåler 250
Gebyr for ikke avlest vannmåler og som fører til stipulering 513
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 768
Kontrollgebyr for vannmålere, der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere. 2 453


Tilknytningsbeløp avløp

Engangsgebyr ved tilknytning  Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 42 47
Kategori 2: eneboliger 16 992
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 8 496

 

Årsgebyr avløp

Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 3 461
Per kubikk - øre per kubikkmeter 30,56


Septikrenovasjon/slamtømming

Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 2 904
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1 451
Ekstratømming per kubikk 727
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 600
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 594
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsboliger på Totenåsen) 356
Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723