Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 32232,-
Kategori 2: eneboliger 11394,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 5696,-

 

Årsgebyr vann
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr normalforbrukere 3232,-
Fastgebyr storforbrukere over 15000 kubikk 136968,-
Pr. kubikk for normalforbrukere 23,78
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 13,67
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 1097,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1521,-
Gebyr for ekstra vannmåler 250,-
Gebyr for ikke avlest vannmåler og som fører til stipulering 513,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 768,-
Kontrollgebyr for vannmålere, der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere. 2453,-

 

Avløpsgebyr
Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 42475,-
Kategori 2: eneboliger 16992-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 8496,-

 

Årsgebyr avløp
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 3461,-
Per kubikk - øre per kubikkmeter 30,56

 

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 2904,-
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1451,-
Ekstratømming per kubikk 727,-
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 600,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 594,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsb. på Totenåsen) 356,-

 

Avfallsgebyr husholdningsavfall
Grunnlag Gebyr

Avfallsgebyr, fellesgebyr og 140 liter restavfallsdunk (standardgebyr)

2673,-
Reduksjon for mindre dunkstørrelse – 80 liters restavfallsdunk - 401,-
Tillegg for økt dunkstørrelse -  240 liter restavfallsdunk 534,-
Tillegg for økt dunkstørrelse -  360 liter restavfallsdunk 3341,-
Tillegg for økt dunkstørrelse -  660 liter restavfallsdunk 7350,-
Avfallsgebyr for hybel 891,-
Reduksjon for hjemmekompostering - 268,-
Reduksjon for gjødselkjelleravtale - 268,-
Reduksjon for deling av avfallsdunk - 401,-
Særabonnement – pris per kubikkmeter 16035,-

 

Levering på miljøstasjon fra private husholdninger – kroner,  inkludert merverdiavgift
Grunnlag Gebyr

Farlig avfall (spesialavfall og asbest/eternitt)

Gratis
Rene fraksjoner Gratis
Isopor, EPS emballasje (hvit) Gratis
EE-Avfall Gratis
Hageavfall Gratis
Trevirke – kroner per m3 – minstepris 70 kroner 200,-
Restavfall – sekk inntil 100 liter – kroner per sekk - Minstepris 70,-
Restavfall – løst – kroner per m3 700,-
Ikke-brennbart avfall – kroner per 0,5 m3 og per 1,0 m3 350/700,-
Isolasjon – sekk inntil 100 liter – kroner per sekk 50,-
Isolasjon – løst – kroner per m3 500,-
Rene masser – kroner per m3 500,-

Bildekk – kroner per dekk

50,-
Sofa – kroner per sete 70,-
Stol – stor – kroner per stol 140,-
Stol – liten – kroner per stol 70,-
Fjærmadrass – enkel – kroner per madrass 140,-
Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723