Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Skolefritidsordning - SFO

Viktig informasjon om endringer av plasstørrelser i SFO for skoleåret 2021/2022.

I utvalgsmøtet for barn, oppvekst og opplæring (BOO) 15.02.21 ble det vedtatt at det for skoleåret 2021/2022 vil bli gjennomført en prøveordning med flere ulike plasstørrelser i SFO enn det som finnes i dag. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 14. mars 2021.

Fleksibilitet

Prøveordningen er for å åpne opp for en større fleksibilitet. De nye plasstørrelsene er:

  • 20 % - 1 morgen og 1 ettermiddag 
  • 40 % - 2 morgener og 2 ettermiddager
  • 40 % - 3 ettermiddager
  • 50 % - 5 morgener
  • 60 % - 3 morgener og 3 ettermiddager
  • 60 % - 4 ettermiddager
  • 80 % - 4 morgener og 4 ettermiddager
  • 80 % - 5 ettermiddager
  • 100 % - 5 morgener og 5 ettermiddager

Klikk for stort bilde 

 

 

 

Alle må søke

Alle som har SFO-plass i dag, og som fortsatt ønsker å ha SFO-plass skoleåret 2021/22, må søke på nytt.

Dette gjelder også for de som allerede har lagt inn ny SFO-søknad for neste skoleår (etter de gamle plasstypene).

Vedtektene for SFO er per nå ikke endret, men disse vil bli endret i samsvar med vedtaket i BOO-utvalget 15.02.21.

Dersom dere har noen spørsmål, kan dere ta kontakt med SFO-leder på den skolen dere søker plass eller eventuelt skolekontoret v/Sigrun Gudbrandsen Haug.

Vi håper at muligheten for å prøve ut flere og nye plasstyper i SFO for skoleåret 2021/2022 vil oppleves positivt for dere foreldre.

Omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud

SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud. SFO skal i henhold til opplæringsloven legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder og funksjonsnivå. SFO skal stimulere og legge til rette for fysisk aktivitet der også uteaktiviteter og lek er et reelt tilbud.

Åpningstider

Ytre ramme for åpningstid i SFO er mandag til fredag kl 06.30 til 16.30. Åpningstiden i SFO fordeler seg på morgentilbud og ettermiddagstilbud: Morgentilbud er fra 06.30 og frem til skolen starter – inkludert opphold ute før skolestart. Ettermiddagstilbudet er fra ordinær undervisningstid avsluttes og frem til kl.16.30. Det påløper gebyr dersom barna ikke hentes i SFO innen kl. 16.30

Søke SFO-plass

Søknad om plass i SFO sendes på elektronisk søknad via SFO-portalen. Søknadsfrist for skolefritidsordning 2021-2022 er 14. mars 2021.

Endre SFO-plass 

Hvis du ønsker å endre eksisterende SFO plass, gjøres dette via SFO-portalen.

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp SFO-plassen, gjøres dette via SFO-portalen.

Søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. - 4. trinnselever (inntektsgradert)

Hvis du ønsker å søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. – 4. trinnselever gjør du dette i SFO-portalen.

Gjeldende priser og gebyrer 

Oversikt over priser og moderasjoner for skolefritidsordning i vår kommune.

Relaterte dokumenter 

Sigrun Gudbrandsen Haug
Konsulent
E-post
Telefon 907 23 499
Mobil 907 23 499