Østre Toten kommune

Søke skolefritidsordning - SFO

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Søke SFO-plass

Søknad om plass i SFO sendes på elektronisk søknad via SFO-portalen.

Moderasjonsordninger

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)

Gratis kjernetid i SFO for 1. og 2. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordningen gjaldt fra skoleåret 2022/2023.

Fra skoleåret 2023/2024 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde elevene på 2. trinn.

Dette innebærer i Østre Toten at 100 % plass koster 754 kroner pr. måned fra januar 2023, mens andre plasstyper vil være gratis. Kostpenger kommer i tillegg.

Plasstyper og priser

Priser/gebyrer - skolefritidsordning (SFO)
Plass Pris
100 % - 5 morgener og 5 ettermiddager 3771,-
80 % - 4 morgener og 4 ettermiddager eller 5 ettermiddager 3017,-
60 % - 3 morgener og 3 ettermiddager eller 4 ettermiddager 2263,-
50 % - 5 morgener 1886,-
40 % - 2 morgener og 2 ettermiddager eller 3 ettermiddager 1508,-
20 % - 1 morgen og 1 ettermiddag 1050,-
I ferier - halv dag 181,-
I ferier - hel dag 352,-

Den tildelte SFO-plassen beholdes til og med 4. trinn, eller til det søkes om ny plass eller tildelt plass sies opp.

Omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud

SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud. SFO skal i henhold til opplæringsloven legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder og funksjonsnivå. SFO skal stimulere og legge til rette for fysisk aktivitet der også uteaktiviteter og lek er et reelt tilbud.

Åpningstider

Ytre ramme for åpningstid i SFO er mandag til fredag kl 06.30 til 16.30. Åpningstiden i SFO fordeler seg på morgentilbud og ettermiddagstilbud: Morgentilbud er fra 06.30 og frem til skolen starter – inkludert opphold ute før skolestart. Ettermiddagstilbudet er fra ordinær undervisningstid avsluttes og frem til kl.16.30. Det påløper gebyr dersom barna ikke hentes i SFO innen kl. 16.30

Endre SFO-plass 

Hvis du ønsker å endre eksisterende SFO plass, gjøres dette via SFO-portalen.

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp SFO-plassen, gjøres dette via SFO-portalen.

Søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. - 4. trinnselever (inntektsgradert)

Hvis du ønsker å søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. – 4. trinnselever gjør du dette i SFO-portalen.

Relaterte dokumenter