Østre Toten kommune

Snarveier

Skolefritidsordning - SFO

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra skoleåret 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordningen gjelder for elever på 1. trinn og gjelder fra skoleåret 2022/2023.
Dette innebærer i Østre Toten at 100 % plass vil koste 713 kroner per måned, mens andre plasstyper vil være gratis. Kostpenger kommer i tillegg.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2022.

Plasstyper

  • 20 % - 1 morgen og 1 ettermiddag 
  • 40 % - 2 morgener og 2 ettermiddager
  • 40 % - 3 ettermiddager
  • 50 % - 5 morgener
  • 60 % - 3 morgener og 3 ettermiddager
  • 60 % - 4 ettermiddager
  • 80 % - 4 morgener og 4 ettermiddager
  • 80 % - 5 ettermiddager
  • 100 % - 5 morgener og 5 ettermiddager

Den tildelte SFO-plassen beholdes til og med 4. trinn, eller til det søkes om ny plass eller tildelt plass sies opp. 

Gjeldende priser og gebyrer 

Oversikt over priser og moderasjoner for skolefritidsordning i vår kommune.


Omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud

SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud. SFO skal i henhold til opplæringsloven legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder og funksjonsnivå. SFO skal stimulere og legge til rette for fysisk aktivitet der også uteaktiviteter og lek er et reelt tilbud.

Åpningstider

Ytre ramme for åpningstid i SFO er mandag til fredag kl 06.30 til 16.30. Åpningstiden i SFO fordeler seg på morgentilbud og ettermiddagstilbud: Morgentilbud er fra 06.30 og frem til skolen starter – inkludert opphold ute før skolestart. Ettermiddagstilbudet er fra ordinær undervisningstid avsluttes og frem til kl.16.30. Det påløper gebyr dersom barna ikke hentes i SFO innen kl. 16.30

Søke SFO-plass

Søknad om plass i SFO sendes på elektronisk søknad via SFO-portalen. Søknadsfrist for skolefritidsordning er 1. mars 2022.

Endre SFO-plass 

Hvis du ønsker å endre eksisterende SFO plass, gjøres dette via SFO-portalen.

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp SFO-plassen, gjøres dette via SFO-portalen.

Søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. - 4. trinnselever (inntektsgradert)

Hvis du ønsker å søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. – 4. trinnselever gjør du dette i SFO-portalen.

Relaterte dokumenter 

Sigrun Gudbrandsen Haug
Konsulent
E-post
Telefon 907 23 499
Mobil 907 23 499