Østre Toten kommune

Telefonvarsling til innbyggerne

Varslingssystemet gir deg beskjed om blant annet uventet vannstans.

Østre Toten kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne. Du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte varslingssystemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Mobil og fasttelefon

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan virker det?

Det går ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du kan kontrollere og endre din oppføring her: https://varslemeg.no/.
Du kan også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Hvis telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling om hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen inneholder adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.
Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige at riktig kontaktperson blir registrert her: https://varslemeg.no/.

Abonnenter med spesielle behov - sårbare abonnenter

Vi tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter. Det er lav terskel for å varsle, og de vil bli prioritert ved varsling om driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Virksomheter og personer med særskilt behov bør registrere adressen som sårbar abonnent i portalen for vedlikehold av kontaktdata.
Dette gjelder:

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinske sentra
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Veterinærkontor
 • Tannleger/tannhelse