Østre Toten kommune

Septiktømming

Alle som har et privat avløpsanlegg, og som ikke er tilknyttet kommunalt nett, er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskiller og lignende. Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen utføres for tiden av Brødrene Grønnerud.

Når er det tømming hos meg? 

Tømming av slamavskillere og minirenseanlegg foregår på rodekjøring. Oppstart avhenger av snøforhold. Brødrene Grønnerud vil varsle om tømmetidspunkt i Totens Blad og på SMS før oppstart. Hvis du ønsker tømming på et spesielt tidspunkt på året, ta kontakt på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70 for avtale. 

OBS! Endringer kan forekomme – du vil alltid motta SMS før tømming av ditt anlegg. 

Tømming septik 2024

Tømming septik 2024
Område Uker
Nordlia 19-26
Starum-Bilitt 15-19
Kapp 15-19
Skreia 19-22
Totenvika 23-26
Øvre Kolbu 35-40
Totenåsen 25-26
Lensbygda-Øverskreien * 26-35
Kraby-Stange 46-48
Kolbu 40-48
Ytre Kolbu 35-40
Sletta-Lena 30-35
Sisselrotkampen Vår og høst

* Uke 30-32 vil det ikke bli utført tømming på roden for Lensbygda–Øverskreien

SMS-varsel

Du som er huseier med privat avløpsanlegg, vil få en SMS i forkant av tømmeperioden i ditt område. Da må du gjøre klart for tømming av tanken din.

Når slamtømmeren har vært på besøk, mottar du en SMS som kvittering på gjennomført tømming. Hvis tømmingen ikke har blitt gjennomført, får du en SMS med informasjon om årsak til dette. Du må selv kontakte Brødrene Grønnerud for å bestille ny tømming.

Riktig kontaktinformasjon

For at du skal motta SMS-varsler fra slamtømmerfirmaet, Brødrene Grønnerud, er det viktig at du sikrer at kontaktinformasjonen din er riktig. Oppdater kontaktinformasjonen din her.

Tømming av tette tanker for WC

Har du tett tank må du bestille tømming selv gjennom slamportalen https://slamsuging.gronnerud.no/. Eventuelt ta direkte kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70.
Tette tanker som det ikke er bestilt tømming på innen 1. november, blir uansett tømt mellom 1. november og 31. desember.

Ekstra tømming

Dersom du har behov for ekstra tømming, bestiller du det gjennom slamportalen https://slamsuging.gronnerud.no/. Eventuelt ta direkte kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70.

Dine plikter som huseier

  • Du må påse at tankene er tilgjengelig for tømming. Klippe gress/kratt og måke frem kumlokket om vinteren.
  • Du må sørge for at gårdsplass/adkomstvei er tilstrekkelig strødd og brøytet.
  • Tanken skal til enhver tid være sikret, slik at personer og dyr hindres i å falle i den. Betonglokk skal være runde og hele, med løftekrok. Glassfiberlokk skal sikres med låsepinne. 

Hva koster det?

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Tømming septik med WC 3961,-
Tømming septik uten WC 1979,-
Ekstratømming pr. kubikk 992,-
Tømming lukkede anlegg - pr. kubikk 818,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 811,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsbebyggelse på Totenåsen) 486,-


Vanlige spørsmål og svar om tømming av private avløpsanlegg
 

Hva gjør jeg hvis avløpsanlegget ikke er blitt tømt?

Ta kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70.

Har du tett tank for WC, må du selv ringe Brødrene Grønnerud for å bestille tømming. Hvis du ikke har bestilt tømming innen 1. november, vil tett tank bli tømt på en oppsamlingsrunde mellom 1. november og 31. desember.

Hvem kontakter jeg hvis det blir skader på eiendommen ved tømming?

Ta kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70.

Hvordan går jeg fram for å sikre lokket på avløpsanlegget mitt?

Her er det eier som selv står ansvarlig for at lokket er tilstrekkelig sikret. Eier kan enten kjøpe lokk og ordne selv, eller ta kontakt med en rørlegger eller graveentreprenør. Lokk til private avløpsanlegg kan for eksempel kjøpes på byggevarehus eller så finnes det flere muligheter på nettet.

Skal lokket mitt sikres med hengelås?

Nei, lokket må enkelt kunne fjernes ved slamtømming, service og tilsynsbesøk.

Jeg har bom som er stengt. Hvordan får jeg tømt avløpsanlegget mitt?

Hvis veien er stengt med bom, eller det er andre grunner til at tømmefirmaet ikke kan komme fram, må du ta kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70 når du får varsel om tømming.

Hvorfor tømmer Brødrene Grønnerud hos naboen og ikke hos meg?

Brødrene Grønnerud har ikke glemt deg. Dette kan skyldes ruteplanlegging og at det ikke er plass til hele ditt slamvolum på denne turen. 
 
Ta gjerne kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70.

Hvor finner jeg kvittering for utført tømming?

Kvittering sendes på SMS etter tømming. Er du i tvil om de har tømt, ta kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for flere tømminger per år?

Har du tett tank må du bestille tømming selv. Dette gjør du gjennom slamportal: https://slamsuging.gronnerud.no/.

Eventuelt ta kontakt direkte med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 97 78 78 70.

Det er behov for spyling av rør. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med Brødrene Grønnerud på e-post, firmapost@gronnerud.no, eller telefon 67 78 78 70.

Hvis de private rørene er tette og det er nødvendig å spyle dem, blir du som eier fakturert for ekstrakostnader direkte fra Brødrene Grønnerud.

Kan jeg få tilpasset slamtømming hvis hytta brukes mindre enn før?

Kommunen tømmeforskrift sier at fritidsboliger som belastes lite kan innvilges tilpasset slamtømming til endret belastning eller bruk. Det er eiers ansvar å melde fra til kommunen ved endret belastning eller bruk. Tilpasset tømming gis først etter skriftlig søknad.

For å søke om tilpasset slamtømming, kan du bruke dette søknadsskjemaet: Søknad om fritak/tilpasset slamtømming (PDF, 139 kB). Ferdig utfylt søknad sendes til vannogavlop@ototen.no.

Kan jeg få fritak fra slamgebyr hvis huset mitt står ubebodd?

Kommunens tømmeforskrift sier at bolighus som står ubebodd kan innvilges midlertidig fritak for tvungen septiktømming.

For å søke om fritak for slamtømming, kan du bruke dette søknadsskjemaet: Søknad om fritak/tilpasset slamtømming (PDF, 139 kB). Ferdig utfylt søknad sendes til vannogavlop@ototen.no.

Kontakt

Henvendelser vedrørende tømming av septik kan rettes til 
Brødrene Grønnerud,
telefon 61 18 78 70.

Besøk deres nettsted.