Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Avløpsvann fra virksomheter

Virksomheter med utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning krever spesielle installasjoner, for eksempel olje- og fettutskiller for å rense avløpsvannet. Virksomhetene må søke kommunen om tillatelse.

Oljeholdig avløpsvann

Med oljeholdig avløpsvann menes avløpsvann som inneholder oljeholdige produkter som for eksempel motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. 

Disse må ha en oljeutskiller

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
 • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Slik søker du påslippstillatelse 

Påslippstillatelsen gis til virksomheten som er ansvarlig for installering, drift og vedlikehold av oljeutskilleren. 

 • Ved installasjon av oljeutskiller må det sendes inn en sanitærsøknad.
 • Installasjon av oljeutskiller er et søknadspliktig tiltak i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Det må også sendes inn en søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann. 

Søknadsskjema oljeholdig avløpsvann

Årsrapport

Virksomheter som har en påslippstillatelse skal sende inn en årsrapport til kommunen foregående år innen 1. februar. 

Lover, forskrifter og veiledere

Industrielt avløpsvann

Kommunen kan stille krav til påslipp fra virksomheter for å sikre at

 • kommunens renseanlegg overholder utslippskrav
 • utstyr ikke skades
 • driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres
 • avløpsslammet er en ressurs som er viktig å sikre en miljømessig utnyttelse
 • helsen til personalet beskyttes

Slik søker du påslippstillatelse 

Påslippstillatelsen gis til virksomheten som er ansvarlig for installering, drift og vedlikehold av renseløsning. 

 • Ved installasjon av renseløsning må det sendes inn en sanitærsøknad.
 • Installasjon av renseløsning er et søknadspliktig tiltak i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Det må også sendes inn en søknad om påslipp av industrielt avløpsvann. 

Årsrapport

Virksomheter som har en påslippstillatelse skal sende inn en årsrapport til kommunen foregående år innen 1. februar. 

Lover, forskrifter og veiledere

Fettholdig avløpsvann

Alle virksomheter som har avløpsvann som inneholder fett, skal ha fettutskiller.

Eksempler på virksomheter som må ha fettutskiller:

 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Catering og ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken og kiosker
 • Pizza- og hamburgerbarer
 • Kantiner
 • Slakterier
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Fiskeforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Margarin- og matoljeindustri
 • Friteringsindustri
 • Bakerier
 • Meierier
 • Røkerier
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling

Listen er ikke komplett. 

Slik søker du påslippstillatelse 

Påslippstillatelsen gis til virksomheten som er ansvarlig for installering, drift og vedlikehold av fettutskiller. 

 • Ved installasjon av fettutskiller må det sendes inn en sanitærsøknad.
 • Installasjon av fettutskiller er et søknadspliktig tiltak i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Det må også sendes inn en søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann. 

Søknadsskjema for påslipp av fettholdig avløpsvann (PDF, 177 kB)

Årsrapport

Virksomheter som har en påslippstillatelse skal sende inn en årsrapport til kommunen foregående år innen 1. februar. 

Lover, forskrifter og veiledere