Østre Toten kommune

Elektronisk IP i SamPro

Østre Toten kommune benytter en elektronisk og webbasert løsning for individuell plan som heter SamPro.

Informasjon og brukerveiledning (PDF, 2 MB)

Programmet er en webbasert og alle deltakere vil ha tilgang til planen fra sin egen PC. Dette gjelder også bruker/pårørende. De ulike deltakerne vil ha tilgang til samme oppdaterte informasjon, slik at planen kan bli et levende verktøy.

Det er sikker innloggingsløsning, slik at ikke andre enn de som er med i gruppa rundt brukeren har tilgang til planen.

Trykk her for innlogging for elektronisk IP.