Østre Toten kommune

Vannberedskap og egenberedskap ved tørke

Lange perioder uten nedbør kan gi mangel på drikkevann til husdyr. Østre Toten kommune tilrettelegger for vannforsyning hvis det blir nødvendig. Bøndene må selv ha nødvendig utstyr til frakt og oppbevaring.

Husstander med privat brønn kan risikere at brønnen går tom ved langvarig tørke, og bør ha en plan for hvordan de skal håndtere dette.

Å sikre liv og helse for mennesker og dyr er kommunens førsteprioritet ved en eventuell vannmangel. Det mest utfordrende er gjerne vann til husdyrproduksjon. Kommunen har derfor en beredskap for å sikre vann til de som trenger det. 

Drikkevannsforsyningen i kommunen er generelt god. Ved langvarige tørkeperioder kan det likevel bli aktuelt å innføre restriksjoner for bruk av vannverksvann til for eksempel vanning. Dette gjøres for å sikre nok drikkevann til alle vannverksabonnenter og husdyr. Restriksjoner vil bli varslet med tekstmelding (sms) til berørte områder og husstander. 

Vann til dyrehold

Bønder som trenger drikkevann til dyr på beite eller hjemme på gården kan hente vann ved brannstasjonen på Lena med større tanker og tankbiler. Fyllepunktet er tilgjengelig hele døgnet.

Vi anbefaler også at du vurderer om det er mulig å hente drikkevann til dyra direkte fra Mjøsa.

  • Det viktig at du selv har tilgang til en tank til å hente vann i, samt tanker/kar på beiter og/eller hjemme til å lagre vannet i nærheten av der du skal bruke det. Dette bør du ha forberedt før en eventuell tørkesituasjon oppstår.

Gjør gjerne en avtale med noen du kjenner, hvis du ikke selv har en tank du kan frakte vann i. Det finnes også private aktører som kan kontaktes for å bistå med utkjøring. Kommunen har ikke utstyr og ressurser til å kjøre ut vann. 

Hvis det blir en langvarig tørke med større behov for tilgang på vann, vil vi tilrettelegge for fyllepunkter flere steder i kommunen.

I tørkeperioder er det viktig at du følger ekstra godt med på om dyra både i inn- og utmark har tilgang på drikkevann. Elver og bekker som vanligvis har sikker vannføring hele året, kan plutselig gå tomme. Se anbefalinger fra Mattilsynet om oppfølging av husdyr ved tørke.

  • Opplever du at tørken eller andre ting er krevende å håndtere, og trenger hjelp eller bare noen å snakke med? Kjenner du en bonde som har det tøft? Ikke nøl med å ta kontakt med Bondens nettverk. Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, og følge med på at kolleger og andre har det greit. Ta en telefon, stikk innom naboen for en kopp kaffe - rett og slett "bry deg om". 

Husholdninger med egne brønner

De fleste innbyggerne i Østre Toten er tilknyttet offentlig vannforsyning. Når det regner lite over en lengre periode kan imidlertid innbyggere med privat vannforsyning oppleve at brønnen deres tørker ut. 

Husstander med privat brønn har ansvar for egen vannforsyning. Kommunen har ikke utstyr og ressurser til å kjøre ut vann eller fylle på brønner. 

  • Du bør derfor ha dunker tilgjengelig hjemme som du kan hente vann i, slik at du er forberedt i tilfelle brønnen din tørker ut. Gjør gjerne en avtale med en nabo eller bekjent i forkant om at du kan hente vann der hvis det blir nødvendig. 

Fyllepunktet på brannstasjonen kan ikke brukes til å fylle små vanndunker. Hvis problemet med tørre brønner blir omfattende, vil kommunen se på løsninger for fyllepunkter som også kan brukes av private husholdninger. Vi informerer nærmere om dette hvis det blir aktuelt. 

Innbyggere som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å hente vann selv, og ikke har noen de kan be om hjelp fra, kan ved behov ta kontakt med kommunens innbyggertorg. Vi treffes på telefon 611 41 500 mellom kl 10 og 14 på hverdager.

  • Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å følge nasjonale råd om egenberedskap. For drikkevann er anbefalingen at alle har minst 9 liter per person på lager hjemme – helst 15-20 liter per person.

Vann til egenberedskap kan du tappe selv, eller du kan kjøpe det på butikken. Les mer hos sikkerhverdag.no om hvordan du lagrer vann.