Østre Toten kommune

Bondens nettverk

Bondens nettverk er et lavterskeltilbud for bønder i Østre Toten som opplever en situasjon de synes det er vanskelig å håndtere alene, og som trenger støtte.

En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. Alle bønder kan oppleve en situasjon eller hendelse som gjør at det er vanskelig å håndtere alt alene. Bønder opplever de samme utfordringene som folk flest, for eksempel skilsmisse, sykdom, stress og vanskelige økonomiske sitasjoner. Derfor har vi nå etablert Bondens nettverk, som er et lavterskeltilbud for de som trenger støtte. Står du selv i en vanskelig situasjon, eller du er bekymret for noen andre? Ikke nøl med å ta kontakt!

Du som bonde eller som er bekymret for en bonde, kan ta kontakt med en person i nettverket. Alle i nettverket har taushetsplikt, og kan bare hente inn hjelp fra andre aktuelle personer i nettverket hvis du tillater det.

Se kontaktinfo til alle som er med i nettverket lenger ned på siden.

Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, og følge med på at andre har det bra. Ta en telefon, stikk innom naboen for en kopp kaffe... og ikke vær redd for å si fra til noen hvis du trenger hjelp selv.

Hva er Bondens nettverk?

Bondens nettverk er en gruppe med ulike lokale aktører med tilknytning til landbruket, som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og helse. Målet med et slikt nettverk er å forebygge psykiske utfordringer i landbruket, og tilby et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde. Det er landbrukskontoret i Østre Toten kommune som har etablert og vil drive nettverket.

Nettsiden viser kontaktinformasjon til alle aktørene som er med i nettverket, og vil holdes løpende oppdatert.

Du som tar kontakt, velger selv hvem i nettverket du ønsker hjelp av. Aktørene i nettverket kjenner til hverandre, og henter inn riktig kompetanse ut fra behov og med bondens samtykke. Det er bare de aktørene det er aktuelt å få hjelp av som vil kjenne til den aktuelle saken, og alle har taushetsplikt.

Utgangspunktet for Bondens nettverk er det regionale prosjektet «Trygg bonde», som drives av Norsk landbruksrådgivning. Prosjektet har som mål at alle kommuner i Innlandet skal opprette et Bondens nettverk. Vi som jobber i landbrukskontoret i Østre Toten kommune synes dette er et viktig tiltak, og etablerte derfor våren 2023 et slikt nettverk i vår kommune. 

Vi oppfordrer alle som trenger det, til å ta nettverket i bruk. Skriv gjerne ut plakaten til nettverket (PDF, 282 kB), og heng den opp et sted der den er lett synlig.

Disse kan du ta kontakt med for å få hjelp

Navn

Organisasjon

E-post

Telefon

Wenche Rustad Wangen

Østre Toten bondelag

wenche.rustad.wangen
@hotmail.com

469 68 47

Christian Solberg

Kolbu bondelag

christian
@bonderudbakken.no

930 53 184

Per Idar Vingebakken

Toten bonde- og småbrukarlag

vingeba@gmail.com

995 10 990

Marte Marie Taralrud

Landbrukskontoret i Østre Toten

marte.marie.taralrud
@ototen.no

468 55 927

Eirin Trannum

Landbrukskontoret i Østre Toten

eirin.trannum@ototen.no

468 41 498

Psykisk helse og rustjeneste - vakttelefon

Østre Toten kommune

Åpen kl 08.30-22 hele året, også helligdager

977 68 925

Jens Christian Lied

NLR Innlandet

jens.chr.lied@nlr.no

980 50 890

Anita Schjøll

Beitelagskontakt

schjollanita@gmail.com

913 95 871

Anita Ødegård

Landbrukstjenester Hadeland-Toten

anitaht
@hadelandavloserlag.no

959 24 890

Henning Holmøy

Nortura

henning.holmoy
@nortura.no

482 62 565

Terje Vegard Larsen

Tine

terje.vegard.larsen@tine.no

950 83 253

Anne Marte Øverseth

Veterinær

amoverseth@hotmail.no

414 59 377

Odd Hveem

Mat fra Toten

odd@totenlok.no

906 66 003

Lisbeth Owren

Frisikt

lo@frisikt.no

994 67 130

Bondens nettverk

 

bondensnettverk
@ototen.no

 

Eirin Trannum
Saksbehandler landbruk
E-post
Telefon 46 84 14 98