Østre Toten kommune

Feiing og tilsyn på hytta?

Fra 01.01.2016 kom det krav om at hytter/fritidsboliger skal ha feiing og tilsyn på samme måte som  helårsboliger/hus nede i bygda har det. 

Som hytteeier i Østre Toten skal du ha mottatt et registreringsskjema

der vi ber om opplysninger om fyringsanlegg og fyringsvaner. Skjemaet er ment å gi oss en pekepinn på hva som finnes av fyringsanlegg og hvor mye det brukes.

Sommeren 2018 startet vi med hyttefeiing. Årlig besøkes ca 100 hytter, og de det gjelder, vil få varsling via sms. Ved besøket foretas både tilsyn og feiing. Sotmengde, hva slags fyring og hvor mye hytta brukes er kriterier som vil avgjøre hvor ofte vi kommer på hyttebesøk. Tjenesten er gebyrbelagt og følger kommunens gebyrregulativ, men for fritidsboliger faktureres det kun det året en faktisk får besøk.

Ønsker du å finne ut hva dette vil koste deg, finner du gebyrregulativet her.

Sommeren 2018 besøkte vi hytter i lodd nr. 3, sommeren 2019 har vi tatt for oss lodd nr 4, fra Syttelisætra, Hommersjøvegen og Øyungen. De neste årene vil vi fortsette mot Hersjøen, og seinere Nyhusssetervegen, Fiskelausen og Herva og lodd nr. 5. Dersom du har hytte i et område vi allerede har besøkt, og det ikke passet for deg da, kan du ta kontakt med oss for ny avtale!

Har du spørsmål om temaet rund feiing og tilsyn på hytter, ta gjerne kontakt!

Lars Harald Bergheim
Arbeidsleder
E-post
Telefon 94 03 73 07
Mobil 94 03 73 07