Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 499,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 499,-
Fresing av skorstein/pipe 2027,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1431,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1431,-
Feiing av ildsted 1431,-