Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 486,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 486,- (engangsgebyr per feiing)
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1160,-
Fresing av skorstein/pipe 1580,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1115,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1115,-