Østre Toten kommune

Snarveier

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 499,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 624,-
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1488,-
Fresing av skorstein/pipe 2027,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1431,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1431,-