Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 499,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 499,-
Fresing av skorstein/pipe 2027,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1431,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1431,-
Feiing av ildsted 1431,-