Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 628,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 631,- (engangsgebyr per feiing)
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1132,-
Fresing av skorstein/pipe 1542,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1088,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1088,-