Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Tilsyn og feiing

Hva skjer ved tilsyn av fyringsanlegg ? 

Vi ser på:

  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.

Når kommer feieren?

Feiing og tilsyn varsles via sms (tekstmeldinger på mobiltelefon) på samme måte som en får varsler om strømbrudd eller feil på vann og avløp. Tekstmeldingen sendes ut noen dager i forkant til de som skal ha besøk etter ruta. Du kan ikke svare på meldingen, men ta kontakt med oss på telefon eller e-post, dersom du vil endre tidspunkt.

For bestilling av nytt tidspunkt:

 

Jeg får ikke varsler på telefonen

Dersom du opplever at du ikke får disse varslene, er kanskje ikke nummeret ditt registrert. Gå inn på www.servicevarsling.no og sjekk hva slags telefonnummer du ligger inne med.

Jeg får ikke vært tilstede 

Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt, og det er lurt om du på forhånd har satt fram slokkeapparat og ryddet veg til sotluka, og i tillegg har dokumentasjon på ildsteder lett tilgjengelig.

Etter gjennomført boligtilsyn og feiing

Etter besøket får du en tilsynsrapport. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, må du dokumentere at feil eller mangler er utbedret.

Hvor ofte kommer feieren egentlig?

Tidligere kom feieren for å utføre feiing eller tilsyn til faste tider. Ettersom fyringsmønsteret har endret seg, og nye forskrifter har kommet til, er det nå behovet som bestemmer hvor ofte det feies eller foretas tilsyn. Ut fra ulike kriterier bestemmes behovet/risikoen, og desto flere kriterier som oppfylles, desto oftere får du besøk av feieren. Disse kriteriene er bl. a hvordan det fyres, sotmengde, alder på beboer, feil og mangler ved fyringsanlegget, registrert blanksot etc

 

Lars Harald Bergheim
Varabrannsjef
E-post
Telefon 940 37 307
Mobil 940 37 307
Eva Jannie Hveding Bergum
Brannkonstabel
E-post
Telefon 958 60 771
Mobil 922 51 472