Østre Toten kommune

Kurs

Barn i magen - foreldreforberedende kurs

Kurset skal bidra til forberedelse til fødsel og styrke tryggheten i foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn. Passer for både 1. gangsforeldre og dere som har barn fra tidligere.

Våren 2024: kurs i mai

  • 14. mai 2024 og 22.mai 2024

Høsten 2024: kurs i september og november

  • 3. september 2024 og 11. september 2024
  • 12. november 2023 og 20.november 2023

Mer informasjon (PDF, 89 kB)

Emosjonsfokusert foreldreveiledning

Ønsker du å lære mer om hvordan møte barns følelser på en god måte?

To-dagers foreldrekurs: 5. september 2024 og 12. september 2024.

Klokka 09.00 til 15.00

Sted: Labo

Arrangør: Helsestasjonstjenesten

Temaer:

  • Hvordan anerkjenne barnets følelser?
  • Hvordan reparere/si unnskyld?
  • Å håndtere egne følelser i foreldrerollen
  • Å sette sunne grenser

Påmelding:

Telefon: 90 21 33 13 (Ida) eller 90 98 73 24 (Linda)

Påmeldingsfrist: 25. august 2024.

Det er anbefalt at begge foreldrene deltar.

Trygghetssirkel – kurs for barnehageforeldre

Kurset er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten, og foregår på Skreia helsestasjon.

Kursledere:

  • Mette Vestengen, barnevernspedagog og familieterapeut ved helsestasjonen.
  • Berit Granlund, barnehagelærer og veileder i barnehagene.

Kurset går over åtte ganger, med oppstart torsdag 1. februar 2024

Tidspunkt alle dager er kl. 13.30 – 15.30 

Oversikt over alle kursdager: 

Torsdag 1.2., torsdag 8.2., torsdag 22.02., torsdag 7.3., torsdag 21.3., torsdag 4.4., torsdag 18.4. og torsdag 2.5.

Basert på forskning

Foreldrekurset Trygghetssirkelen er basert på forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner.  

Dette kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et godt samspill med barnet.

Deltakerne på kurset må gjennomføre alle åtte kursdager! 

Påmeldingsfrist: innen 26.1.24 (begrenset antall plasser)

Påmelding:

Adresse

Besøksadresse Skreia helsestasjon

Stasjonsvegen
2848 Skreia

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena