Østre Toten kommune

Kurs

Barn i magen - foreldreforberedende kurs

Kurset skal bidra til forberedelse til fødsel og styrke tryggheten i foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn. Passer for både 1.gangsforeldre og dere som har barn fra tidligere.
Oppstartdatoer: 24. august 2022, 15. november 2022 og 7. februar 2023.
Mer informasjon. (PDF, 132 kB)

Adresse

Besøksadresse Skreia helsestasjon

Stasjonsvegen
2848 Skreia

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena