Østre Toten kommune

Kurs

Barn i magen - foreldreforberedende kurs

Kurset skal bidra til forberedelse til fødsel og styrke tryggheten i foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn. Passer for både 1.gangsforeldre og dere som har barn fra tidligere.

Høsten 2023: kurs i august og november 

22. august 2023 og 30. august 2023

14. november 2023 og 22.november 2023

Mer informasjon (PDF, 99 kB)

Emosjonsfokusert foreldreveiledning

Ønsker du å lære mer om hvordan møte barns følelser på en god måte?

To-dagers foreldrekurs: 21. september og 28. september.

Klokka 09.00 til 15.00

Sted: Labo

Arrangør: Helsestasjonstjenesten

Temaer:

  • Hvordan anerkjenne barnets følelser?
  • Hvordan reparere/si unnskyld?
  • Å håndtere egne følelser i foreldrerollen
  • Å sette sunne grenser

Påmelding:

Telefon: 46 83 41 66 (Maren) eller 90 98 73 24 (Linda)

Påmeldingsfrist: Innen 8. september.

Det er anbefalt at begge foreldrene deltar.

Trygghetssirkel – kurs for barnehageforeldre

Kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et godt samspill med barnet.

Foreldrekurset «Trygghetssirkelen» er basert på forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner

Sted: Skreia helsestasjon

Arrangør: Helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten

Påmelding:

Mette Vestengen: 94 86 40 22 eller mail: mette.vestengen@ototen.no

Berit Granlund: 90 51 26 74

Påmeldingsfrist: innen 21.08.23 (begrenset antall plasser).

Mer informasjon

Adresse

Besøksadresse Skreia helsestasjon

Stasjonsvegen
2848 Skreia

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena