Østre Toten kommune

Kom med forslag til prisvinnere!

Vi ønsker forslag til hvem som bør motta kulturpris, ildsjelpris og kulturstipend.

Kulturprisen tildeles organisasjoner/enkeltpersoner som gjør, eller har gjort, en stor innsats for kulturlivet, både i egen kommune og utenfor kommunen.
Ildsjelprisen tildeles en person eller forening i kommunen som har utmerket seg med sin frivillige
innsats til det beste for kommunens innbyggere.
Kulturstipend tildeles talentfull ungdom for å stimulere til videre utvikling. 
Begrunnet forslag til prisvinnere og søknad om kulturstipend må være sendt postmottak@ototen.no innen 29.09.23.