Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Ildsjelprisen

Ildsjelprisen tildeles en person eller forening i kommunen som har utmerket seg med sin frivillige innsats til beste for kommunens innbyggere

Ildsjelprisen på kr. 10 000,- ble første gang delt ut i 2015. 
Den tildeles en person, gruppe eller forening som har gjort en uegennyttig innsats av betydning for innbyggerne i Østre Toten. Alle kan komme med forslag til kandidater når som helst, prisen deles ut annenhvert år.

Tidligere prisvinnere

  • 2019 : Jan Skjølås
  • 2017 : Harald Udnæseth
  • 2015 : Yttervika Rock og Amcarklubb
Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488