Østre Toten kommune

Høring - forskrift om folkevalgtes godtgjøring

Forskriften har som formål å sikre kommunens folkevalgte kompensasjon for sin arbeidsinnsats som ombudsmenn, erstatte tap i arbeidsinntekt, samt dekke utgifter forbundet med tillitsverv.

Høringsfristen er seks uker fra 14. september. Eventuelle innspill må sendes skriftlig, enten pr. e-post (postmottak@ototen.no) eller brev: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena. Merk konvolutten med høring forskrift om folkevalgtes godtgjøring.

Relatert dokument: