Østre Toten kommune

Få "pant" for gammel piggtråd

Kommunen har i sommer en kampanje for å få samlet inn gammel piggtråd fra naturen.

Piggtråd fra dårlig vedlikeholdte gjerder er en fare for både vilt og beitedyr. Denne må derfor fjernes. 

Nå kan grunneiere selv eller andre som vil hjelpe til med å rydde opp, få 100 kroner pr kilo i pant for piggtråd de samler inn fra ødelagte gjerder. Hvis det ikke er din eiendom, må du be grunneier om tillatelse.

Les mer om ordningen her.