Østre Toten kommune

"Pant" på innlevering av piggtråd

Har du funnet piggtråd som ligger og slenger i naturen? Da kan du levere den inn og få betaling av kommunen!

Det er mange dårlig vedlikeholdte gjerder i kommunen vår, spesielt i utmark. Piggtråd på gjerder som ligger helt eller delvis nede skal fjernes for å sikre at ikke dyr eller mennesker blir skadet.

Kommunen har i sommer (2024) en kampanje for å få samlet inn mest mulig gammel piggtråd fra naturen.

Kriterier for å søke

 • Du må bo i Østre Toten kommune.
 • Piggtråden skal være samlet inn på en eiendom i Østre Toten kommune. Det kan være din egen eller andres eiendom.

Dette må du legge ved søknaden:

 • Skriftlig tillatelse fra grunneier om at du har fått lov til å fjerne piggtråden.
 • Bilde(r) av stedet før piggtråden ble plukket.
 • Kvittering fra Metallco (du kan dessverre ikke levere piggtråden på Kraby miljøstasjon)

Gå til skjemaet for å be om utbetaling

Slik gjør du det

 • Lever piggtråden du har samlet til Metallco på Gjøvik. De gir deg kvittering på hvor mye du har levert.
 • Oppgi kontonummeret ditt og last opp nødvendig dokumentasjon (se over) i skjemaet under.
 • Du må logge deg inn i skjemaet med elektronisk ID.
 • Landbrukskontoret mottar skjemaet og kontrollerer søknaden.
 • Du får utbetalt 100 kroner per kilo piggtråd til din konto. Vi utbetaler ikke kontanter.
 • Utbetaling kan ta litt tid på grunn av saksbehandling, særlig i perioden med ferieavvikling. 

Det er satt av 200 000 kroner til prosjektet. Når disse midlene er brukt opp, vil det ikke lenger bli utbetalt støtte, med mindre politikerne bevilger mer penger.

Slik finner du grunneier 

Har du funnet piggtråd, men vet ikke hvem som er grunneier på stedet? Det kan du finne ut slik:

 • Kartverkets eiendomskart (litt nede på siden) kan du søke eller zoome deg inn dit du ønsker. På mindre eiendommer ser du gårds- og bruksnummeret direkte, på større eiendommer plasserer du markøren på stedet du lurer på, og velger Se eiendomsinformasjon. 
 • Gå inn på Seeiendom.no, og søk opp eiendommen ved å skrive “<gårdsnr>/<bruksnummer>, Østre Toten” i søkefeltet. Klikk på riktig eiendom, og velg Vis grunnboken. 
 • Du må deretter logge deg på med bankID eller lignende. I grunnbokutskriften som kommer opp, står navnet på grunneier under “Hjemmelsopplysninger” nesten øverst på siden.

Her kan du levere piggtråden

Metallco
Mattisrudsvingen 101, 2827 Gjøvik
Se kontaktinformasjon og åpningstider på Metallcos hjemmeside.

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 46 85 59 27