Østre Toten kommune

Stange skole
E-post
Telefon +47 61 14 19 40
Svein Skjølås
Rektor
E-post
Telefon +47 61 14 19 41

Adresse

Krabyskogvegen 644
2848 Skreia