Østre Toten kommune

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Østre Toten kommune

Restriksjonene gjøres gjeldende fra mandag 4. april 2022 til tirsdag 17. mai 2022, eller inntil ny annonsering.

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innhenting av husholdningsavfall, rutegående busser og maskiner som benyttes til vegvedlikehold.

Når kommunen i selve vedtaket kan gjøre et generelt unntak for enkelte kjøretøyer i medhold av dette prinsippet må kommunen også kunne gi seg selv myndighet til å gjøre unntak fra sitt eget vedtak i enkelttilfeller, altså gi en dispensasjon fra sin egen bestemmelse. Dette da i tilfelle for andre type kjøretøyer enn de det allerede er gjort unntak for i det opprinnelige vedtaket.

Forutsetningen er i tilfelle at denne dispensasjonsmuligheten er nedfelt i det opprinnelige vedtaket. Det er forvaltnlngslovens § 40 som krever at dispensasjonsadgangen har slik hjemmel. Dette vil si at andre kjøretøygrupper som ikke har fått dispensasjon kan søke kommunen om dette.

Eventuelle spørsmål, søknader etc. sendes til postmottak@ototen.no.