Østre Toten kommune

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 har Østre Toten kommune vedtatt telerestriksjoner med tillatt akseltrykk på kommunale veger for våren 2024.

Vedtaket gjelder fra og med fredag 22.03.24 til og med mandag 13.05.24, eller inntil ny annonsering.​

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innhenting av husholdningsavfall, rutegående busser og maskiner som benyttes til vegvedlikehold på de kommunale vegene.

Andre kjøretøygrupper, som ikke har fått dispensasjon, kan søke kommunen om dette.

Eventuelle spørsmål, søknader etc. sendes postmottak@ototen.no.

Relaterte dokumenter: