Østre Toten kommune

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 har Østre Toten kommune vedtatt telerestriksjoner med tillatt akseltrykk på kommunale veger for våren 2023.

Vedtaket gjelder fra og med fredag 31.03.23 til og med onsdag 17.05.23, eller inntil ny annonsering.

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innhenting av husholdningsavfall, rutegående busser og maskiner som benyttes til vegvedlikehold. Øvrige kjøretøygrupper kan søke kommunen om dispensasjon fra vedtaket.

Eventuelle spørsmål, søknader etc. sendes postmottak@ototen.no.

Relaterte dokumenter: